Stora Ursvik - sopsugsterminal

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 14 januari 2013. 

Förslaget

  • Anläggningen ska kunna ta hand om avfall från 4500 hushåll i Stora Ursvik. Matavfall, hushållssopor och tidningar ska samlas in.
  • Möjligheten att placera kontor i två plan ovanpå sopsugsanläggningen undersöks.
Planområdet är en del av utvecklingsområdet Stora Ursvik

Planområdet är en del av utvecklingsområdet Stora Ursvik

Senast uppdaterad 10 juli 2019
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet