Stora Ursvik - sopsugsterminal

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 14 januari 2013. 

Förslaget

  • Anläggningen ska kunna ta hand om avfall från 4500 hushåll i Stora Ursvik. Matavfall, hushållssopor och tidningar ska samlas in.
  • Möjligheten att placera kontor i två plan ovanpå sopsugsanläggningen undersöks.
Planområdet är en del av utvecklingsområdet Stora UrsvikFörstora bilden

Planområdet är en del av utvecklingsområdet Stora Ursvik

Senast uppdaterad 10 juli 2019