Våld och utsatthet

Våld kan se ut på olika sätt. På de här sidorna hittar du information om olika sorters våld och utsatthet, om våld i nära relationer och om sex mot ersättning.

Informationsfilm: Vad är våld?

Olika våldsformer

Exempel på olika våldsformer:

  • Fysiskt våld – att bli slagen, knuffad eller skadad på annat sätt
  • Psykiskt våld – att bli hotad, kontrollerad, isolerad eller kallad fula saker
  • Sexuellt våld – att bli tvingad eller pressad att göra sexuella handlingar
  • Ekonomiskt våld – att inte få bestämma över sin egen ekonomi eller tvingas skriva under papper eller ta lån
  • Materiellt våld – att slå sönder saker hemma för att skrämmas eller såra
  • Latent våld – om du har blivit utsatt för våld tidigare kan en blick eller en rörelse skrämma dig
  • Försummelse – att inte få nödvändig hjälp med medicin, mat eller hygien
Senast uppdaterad 2 november 2023