Kartor och mättjänster

Här hittar du information om vilka olika kartor vi kan ta fram och vilka mättjänster vi erbjuder. Du kan beställa alla typer av kart- och mätarbeten som staden utför.

Beställning av kartor och mättjänster

Om du vill beställa kartor och mättjänster fyller du i de blanketter som ligger under Relaterat innehåll. Läs först informationen om det du vill beställa och vilken avgift som tillkommer.

E-posta din beställning till stn@sundbyberg.se

eller posta den till:

Sundbybergs stad
Sektorn för samhällsbyggnad
172 92 Sundbyberg

Karta över Sundbyberg

Den digitala kartan över Sundbyberg inne­håller massor av information. Du kan tända och släcka olika kartlager och se var till exempel skolor, förskolor, utegym, hundrast­gårdar, motionsspår och åter­vinningscentraler finns. Om du klickar på en kartpunkt kan du få ytterligare informa­tion om platsen. Du kan också ställa in så att du ser pågående och gällande detaljplaner. Det går även att skriva ut kartan i pdf-format.

Till Sundbybergskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxa

När beställningen har behandlats får du betala en avgift enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. När det gäller nybyggnadskartor tas avgift även ut för preliminära nybyggnadskartor och när bygglovsansökan tas tillbaka, samt vid eventuellt avslag av bygglov eller förhandsbesked.

Senast uppdaterad 1 februari 2023