Sammanträden, handlingar och protokoll

Du har rätt att ta del av stadens allmänna och offentliga handlingar. Alla stadens styrande dokument finns tillgängliga på hemsidan. Du kan också se när kommunfullmäktige och stadens nämnder har sammanträden samt läsa protokoll och kallelser. Fler handlingar kommer göras tillgängliga på hemsidan i framtiden. Du kan alltid begära handlingar från staden genom att kontakta den ansvariga nämnden.

Styrande dokument

Sammanträden och protokoll

Kontaktuppgifter till nämnderna

På gång

Felanmälan

Vill du felanmäla något i staden? Gör det på webben eller i Sundbybergs stads app.

Hand med mobiltelefon

Vad händer i stadskärnan?

Se planerna för Sundbybergs nya stadskärna och läs mer om vilka arbeten som är på gång

Svartvit illustration av en stad med hus, människor och tåg