Möten, handlingar och protokoll

Du har rätt att läsa beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från kommunen. I diariet hittar du Sundbybergs stads handlingar och ärenden. Där kan du också se vilka tider som olika nämnder har sammanträden. Till diariet

 • 2019-04-18
  Ny lag om e-fakturor (SFS2018:1277)
  Från 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, e-faktura. Det innebär att fakturor till Sundbybergs stad ska skickas elektroniskt istället fö...
 • 2019-03-26
  Fullmäktigebeslut 25 mars 2019
  På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om nya instruktioner för ett antal råd, ett utskott och en kommitté, och om nya avgifter för hyra av stadens gymnastiksalar och id...
 • 2019-03-19
  Omval till kommunfullmäktige i Falun
  Den 7 april är det omval till kommunfullmäktige i Falun. I Sundbyberg kan du förtidsrösta den 5 april.