Skärmklipp från diariet

Sammanträden, handlingar och protokoll

Du har rätt att ta del av stadens allmänna och offentliga handlingar. Flera av stadens ärenden, beslut och handlingar kan du ta del av via stadens webbdiarium. Där kan du också se när kommunfullmäktige och stadens nämnder har sammanträden.

Till diariet