Sammanträden, handlingar och protokoll

Du har rätt att ta del av stadens allmänna och offentliga handlingar. Flera av stadens ärenden, beslut och handlingar kan du ta del av via stadens webbdiarium. Där kan du också se när kommunfullmäktige och stadens nämnder har sammanträden. Till diariet

Till diariet

På gång

Vad händer i stadskärnan?

Se planerna för Sundbybergs nya stadskärna och läs mer om vilka arbeten som är på gång

Två män vid byggarbetsplats