Möten, handlingar och protokoll

Du har rätt att läsa beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från kommunen. I diariet hittar du Sundbybergs stads handlingar och ärenden. Där kan du också se vilka tider som olika nämnder har sammanträden. Till diariet

På gång

Vad händer i stadskärnan?

Se planerna för Sundbybergs nya stadskärna och läs mer om vilka arbeten som är på gång

Två män vid byggarbetsplats