Skärmklipp från diariet

Sammanträden, handlingar och protokoll

Du har rätt att ta del av stadens allmänna och offentliga handlingar. Flera av stadens ärenden, beslut och handlingar kan du ta del av via stadens webbdiarium. Där kan du också se när kommunfullmäktige och stadens nämnder har sammanträden.

Till diariet

På gång

Felanmälan

Vill du felanmäla något i staden? Gör det på webben eller i Sundbybergs stads app.

Hand med mobiltelefon

Vad händer i stadskärnan?

Se planerna för Sundbybergs nya stadskärna och läs mer om vilka arbeten som är på gång

Svartvit illustration av en stad med hus, människor och tåg