Stöd till arbetsgivare

Här kan du som arbetsgivare få hjälp med att hitta rätt personal. Enheten Arbetsmarknad och integration är ditt stöd i Sundbybergs stad.

Behöver ditt företag anställa?

Fördelar för din verksamhet:

  • Utvalda kandidater presenteras av Enheten Arbetsmarknad och Integration.
  • Många av våra kandidater är i målgruppen för anställningsstöd.
  • Enheten Arbetsmarknad och Integration erbjuder information och vägledning kring anställningsstöd
  • Enheten Arbetsmarknad och Integration stödjer arbetsgivare med möjlighet till praktik för att utvärdera kandidatens kompetens och färdigheter innan potentiell anställning.
  • Enheten Arbetsmarknad och Integration arrangerar rekryteringsträffar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att skapa direkt interaktion och matchning mellan företag och kandidater.

Du är välkommen att ta kontakt med oss genom att fylla i formuläret nedan.

Hantering av personuppgifter

Enheten Arbetsmarknad och integration samlar in personuppgifter via formuläret. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter tills dess att insatsen avslutats, sedan raderar vi de uppgifter du lämnat i formuläret.

Dina rättigheter:

  • Att få information om hur Sundbyberg behandlar personuppgifter och få tillgång till uppgifter
  • Att få felaktiga personuppgifter rättade
  • Att i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, att behandlingen begränsas eller personuppgifterna flyttas (dataportabilitet)
  • Att invända mot automatiserat beslutfattande och profilering i den mån det förekommer
  • Om den registrerade anser att vi bryter mot reglerna för behandling av personuppgifter kan man framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 13 februari 2024