Plantering av blommor och växter

Skötsel och underhåll

Staden städar gator och torg, gång- och cykelbanor samt andra allmänna platser som parker, bollplaner, grönytor och naturmark.

Städningen sköts dels av egen personal och dels av entreprenörer. Stora delar av kommunens yta utgörs av kvartersmark där ansvaret för renhållningen ligger hos fastighetsägarna.

Den manuella städningen (tömning av papperskorgar, sopning och skräpplockning) sker i centrumområden två till fem gånger i veckan. I ytterområden städas det en till tre gånger i veckan. Tunnlar städas kontinuerligt. I naturparkerna plockas skräp en gång per år.

Den maskinella sopningen sker i centrumområden minst en gång per vecka under vår, sommar och höst. Städningen startar klockan 04:00. Orsaken till att sopningen sker så tidigt är dels för att det ska vara rent och fint på morgonen, dels för att det är begränsad framkomlighet under de andra tiderna på dygnet. I ytterområdena sopas gatorna minst en gång på våren och en gång på hösten. Vid behov görs även extra städinsatser.

På vintern går det ofta inte att städa på grund av is och snö. Även den manuella städningen kan drabbas då skräp fryser fast i is.

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill precis som du att vår stad ska vara ren och fräsch och vi tar till oss av dina synpunkter. Vill du anmäla en plats där det behöver städas? Har du sett en gatubelysning som är trasig? Berätta för oss via vår E-tjänst Felanmälan, som finns både som app och här på webben.

Till E-tjänsten Felanmälan

Senast uppdaterad 8 maj 2024