Avfall och återvinning

Sundbyberg avfall och vatten AB (SAVAB) är det kommunala bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Sundbybergs stad.

SAVAB ansvarar för stadens återvinningsstationer och hämtar avfall under kommunalt ansvar så som hushållsavfall och rivningsavfall från privatpersoner.

Du vänder dig till SAVAB med frågor avfallshantering, fakturafrågor, och problem med sophämtningen. Du hittar mer information på SAVAB webbplats:

Savabs webbplats (extern sida) Länk till annan webbplats.

Vill du anmäla kompostering av matavfall, ansöka om uppehåll i din avfallshämtning eller söka dispens för utsortering av matavfall ska du vända dig till miljöenheten i Sundbybergs stad. En avgift för handläggning av dispenser och ansökningar kan komma att tas ut.

Servicecenter

Stadens stadsmiljöavdelning ansvarar för skötsel och underhåll av stadens allmänna platser som tömning av papperskorgar, gatusopning med mera.

För mer information gällande skötsel och underhåll av offentlig miljö samt information om hur du gör felanmälning vid konstaterade brister eller vill lämna synpunkter.

Lämna synpunkter och anmäl fel här.

Hitta snabbt

Senast uppdaterad 16 april 2024