Avfall och återvinning

Sundbyberg Avfall och Vatten AB ansvarar från 1 april 2017 för sophämtning och annan avfallshantering i Sundbyberg, samt stationära sopsugar.

På deras webbplats hittar du information om bland annat:

  • Sophämtning
  • Återvinningscentraler och återvinningsstationer
  • Schema för ReTuren och Mobila återvinningscentralen
  • Källsortering
  • Anslutning till stationär sopsug
  • Fettavskiljare och matavfallskvarn
  • Avgifter, lagar och riktlinjer

www.savab.se Länk till annan webbplats.

Kartan nedan visar återvinningsstationer, återvinningscentral, mobila återvinningscentraler, ReTuren och elinsamling. Klicka på en av platsmarkörerna för mer information. Med plus- och minusknapparna kan du förstora och förminska kartan.

Senast uppdaterad 20 december 2023