Gymnasieskola

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Detta innefattar gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola.

Gymnasieskola

Gymnasieskolans nationella program består av program som förbereder direkt för högskola och universitet, samt yrkesprogram som förbereder för yrkeslivet. Det finns introduktionsprogram för den som inte är behörig till de nationella programmen. Ungdomar som bor i Sundbyberg kan söka fritt till alla nationella program inom Stockholms län.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Den består av nationella program och individuella program. Sundbyberg har ingen egen kommunal anpassad gymnasieskola.

Rapportering av frånvaro

Från och med den 1 januari 2015 gäller 15 kap 15 § skollagen enligt följande:  

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002).

Vid avbrott eller anmälan av frånvaro i betydande utsträckning använd blanketterna nedan.

Anmälan om avbrott eller byte av gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om frånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 5 mars 2024