Utlandsstudier

Elever som ska börja i årskurs 2 och som önskar studera ett år av sina gymnasiestudier vid svenska skolan utomlands kan ansöka om det genom sin kommun.

Skolan måste vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet. Eleven ska vara folkbokförd i Sundbybergs kommun. För mer information om vilka skolor som är godkända i utlandet hittar du under länkar.

Ansökan skickas till barn- och utbildningsförvaltningen senast tre månader före skolstart, ansökan hittar du under relaterat innehåll.

Vid beviljande av ansökan betalar Sundbyberg kommun ut programpengen med motsvarande ersättning som elevens nuvarande skola får. Ersättningen gäller under ett läsår och betalas till skolan dit eleven antas och ingen ersättning utbetalas för inackordering.

Senast uppdaterad 3 juli 2019