Studiehjälp och inackorderingstillägg

Den som studerar på gymnasiet kan ha rätt till studiehjälp. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.

Studiehjälp

Studiebidraget utbetalas automatiskt till de elever (eller föräldern om eleven är under 18 år), som studerar på gymnasiet och uppfyller kraven. För extra tillägg och inackorderingstillägg krävs en särskild ansökan. Studiebidrag kan du i allmänhet få från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20.

Studiebidrag och extra tillägg hanteras av Centrala studiestödsnämnden CSN. Detsamma gäller inackorderingstillägget, om den studerande är elev i fristående gymnasieskola, riksinternatskola, folkhögskola eller skola utanför Sverige. Har du frågor om bidragen ska du därför kontakta CSN. Du kan också läsa mer på deras webbplats.

Hemkommunen hanterar inackorderingstillägget om den studerande går i kommunal gymnasieskola på annan ort. Blanketter för detta ändamål hittar du i innehållsmenyn.

Inackorderingstillägg

Ska du gå en utbildning på annan ort och behöver bo inackorderad kan du ansöka om inackorderingsbidrag.  Du som går på gymnasiet kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen). Inackorderingstillägget är inte behovsprövat.

Du kan få inackorderingstillägg om du

  • är folkbokförd i Sundbyberg och går en kommunal eller regionsdriven gymnasieskola
  • är antagen genom så kallad förstahandsmottagning på ett nationellt program eller går en riksrekryterande utbildning
  • är antagen i första hand till nationell idrottsutbildning (NIU) som ingår i Sundbybergs samverkansavtal
  • Resvägen ska vara minst 40 kilometer enkel resa

Om du går i en kommunal eller regionsdriven gymnasieskola söker du bidraget i din hemkommun. Om du går i en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ska du ansöka hos Centrala studiestödsnämnden CSN. Inackorderingstillägg söker du efter att du fått besked om slutlig antagning.

Senast uppdaterad 17 juni 2020