Byggarbetare på ett tak

Bygglov och anmälan

Vissa åtgärder kräver lov enligt plan- och bygglagen. Det gäller till exempel för att bygga nytt, bygga till, riva en byggnad eller bygga en mur. En del åtgärder kräver bara att du gör en anmälan, till exempel om du ska installera en braskamin. 

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga till och göra vissa ändringar, till exempel att inreda någon ytterligare bostad eller lokal och att ändra användning av en lokal. För att sätta upp eller ändra vissa anläggningar (till exempel upplag, plank och murar) krävs också bygglov. För att ställa upp en container kan det också krävas bygglov. 

Marklov

Marklov avser schaktning eller fyllning för att ändra markens höjdläge mer än 50 cm. På vissa ställen, till exempel i Duvbo, krävs marklov för trädfällning.

Rivningslov

Rivningslov krävs för rivning av byggnader inom område som är detaljplanelagt eller eventuellt omfattas av en områdesbestämmelse. Rivningslov krävs även för rivning av en del av en byggnad.

Det här ska du skicka in tillsammans med din ansökan

Under Relaterat innehåll hittar du exempelritningar för de vanligaste byggprojekten samt vilka handlingar du ska skicka med din ansökan.

Anmälningspliktig åtgärd

Anmälningspliktiga åtgärder kräver inte bygglov men ska anmälas. Kontakta bygglovhandläggare om du är osäker. Använd blanketten Ansökan om bygglov med mera.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

  • Ändring av bärande delar eller stomme
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rörkanal, anordning för ventilation
  • Installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp inom tomt eller i byggnad
  • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet

Ny lagändring från 1 januari 2019

I somras röstade riksdagen ja till regeringens förslag till reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan. Lagförändringen börjar gälla 1 januari 2019.

Avgiftsreducering införs från och med 1 januari 2019

I samband med lagförändringarna infördes ett system med avgiftsreducering. Det innebär att avgiften reduceras med en femtedel varje vecka som tidsramen överskrids. Syftet med lagförändringen är att uppnå en mer effektiv byggprocess med en tydlighet för när en tidsram börjar gälla, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga den.

Vad innebär det för dig som söker bygglov i Sundbybergs stad?

Bygglovsprocessen är densamma. Däremot förändras dialogen och diskussionen mellan dig som sökande och Sundbybergs stad lite. För att undvika långdragna ärenden kommer kommunikationen vara tydligare och det ställs högre krav på att du skickar in rätt underlag och kompletterar i tid.

Tidigare har handläggaren gett dig som söker bygglov längre tid på dig att komma in med korrekt underlag. Detta för att få ett positivt bygglovsbeslut istället för att få avslag på sin ansökan.

Nu får du som söker bygglov en tydlig tidsram när en komplettering ska vara inne. Om inte det uppfylls kommer ansökan avslås eller avvisas och processen får börja om på nytt. Detta görs för att undvika reduktion på avgiften och därmed minimera risken för att bygglov ska behöva finansieras till stor del av medborgarnas skattemedel.

Senast uppdaterad 15 mars 2021