Bygglov och anmälan

Vissa åtgärder kräver lov enligt plan- och bygglagen. Det gäller till exempel för att bygga nytt, bygga till, riva en byggnad eller bygga en mur. En del åtgärder kräver bara att du gör en anmälan, till exempel om du ska installera en braskamin. 

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga till och göra vissa ändringar, till exempel att inreda någon ytterligare bostad eller lokal och att ändra användning av en lokal. För att sätta upp eller ändra vissa anläggningar (till exempel upplag, plank och murar) krävs också bygglov. För att ställa upp en container kan det också krävas bygglov. 

Marklov

Marklov avser schaktning eller fyllning för att ändra markens höjdläge mer än 50 cm. På vissa ställen, till exempel i Duvbo, krävs marklov för trädfällning.

Rivningslov

Rivningslov krävs för rivning av byggnader inom område som är detaljplanelagt eller eventuellt omfattas av en områdesbestämmelse. Rivningslov krävs även för rivning av en del av en byggnad.

Det här ska du skicka in tillsammans med din ansökan

Under relaterat innehåll hittar du exempelritningar för de vanligaste byggprojekten samt vilka handlingar du ska skicka med din ansökan.

Anmälningspliktig åtgärd

Anmälningspliktiga åtgärder kräver inte bygglov men ska anmälas. Kontakta bygglovhandläggare om du är osäker. Använd blanketten Ansökan om bygglov med mera.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

  • Ändring av bärande delar eller stomme
  • Installation eller avsevärd ändring av hiss, eldstad, rörkanal, anordning för ventilation
  • Installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp inom tomt eller i byggnad
  • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet
Senast uppdaterad 11 juni 2018