Ekonomiskt stöd

Sundbybergs stad arbetar på olika sätt för att ge råd och stöd i ekonomiska frågor.

Om din privatekonomi är trasslig eller om du har skulder som du inte klarar av, kan du få ekonomisk rådgivning och hjälp att ansöka om skuldsanering. Klarar du inte av att försörja dig och har uttömt alla möjligheter att klara din försörjning, kan det vara så att du har rätt att få ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) enligt socialtjänstlagen.

Ekonomiskt utsatthet kan leda till utanförskap för barn och unga om deras möjligheter att delta i olika aktiviteter begränsas. Sundbybergs stad arbetar för att utjämna livsvillkor för barn och unga, till exempel genom att erbjuda olika kostnadsfria aktiviteter.

Senast uppdaterad 22 november 2018