Ekonomiskt stöd

Sundbybergs stad arbetar på olika sätt för att ge råd och stöd i ekonomiska frågor. Du kan prata med en budget- och skuldrådgivare för att få hjälp att reda ut din ekonomi. Om du inte klarar din försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Om du har problem med din ekonomi kan du få stöd av kommunens budget- och skuldrådgivare. Om du har mycket skulder kan du få hjälp att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Budget- och skuldrådgivning är kostnadsfritt.

Budget- och skuldrådgivning i Sundbyberg

Om du inte kan försörja dig kan du ha rätt att få ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från kommunen. Då ska du först ha gjort allt du kan för att klara din försörjning på annat sätt.

Det här krävs för att kunna få ekonomiskt bistånd

Om du vill söka ekonomiskt bistånd ska du först ta kontakt med Sundbybergs stads mottagning. Då får du prata med en socialsekreterare som berättar mer om hur det går till att söka bistånd och vad som krävs för att du ska ha rätt till det.

  • Telefonnummer till mottagningen: 08-706 88 00
  • Telefontider: Måndag–fredag 9.00–11.30

Ekonomisk utsatthet kan leda till utanförskap för barn och unga. Det kan till exempel vara svårare att delta i olika aktiviteter som kostar pengar. Sundbybergs stad arbetar för att utjämna livsvillkor för barn och unga, till exempel genom att erbjuda olika kostnadsfria aktiviteter.

Kostnadsfria aktiviteter för barn och unga

Synpunkter och klagomål

Sundbybergs stad har som mål att ge en bra service till dig. Om det är någonting i vår verksamhet som du har synpunkter på vill vi gärna veta det. Skicka in din synpunkt via vår e-tjänst.

Lämna synpunkter eller klagomål

Senast uppdaterad 5 december 2019