ekonomi pengar sedlar

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt stöd som du kan få om du har svårt att klara din egen eller din familjs försörjning. Målet är att du ska kunna försörja dig själv så snart som möjligt.

Rätten till ekonomiskt bistånd prövas alltid individuellt. Det är dina behov och din livssituation som avgör om du har rätt till bistånd. För att kunna få ekonomiskt bistånd ska du ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Ekonomiskt bistånd ska vara ett tillfälligt stöd och målet är att du så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande igen.

Det här behöver du göra innan du söker ekonomiskt bistånd

Ansöka om ekonomiskt bistånd

Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången är välkommen att kontakta Socialtjänstens mottagning:

  • Telefon 08-706 88 00
  • Telefontid: måndag - fredag 09.00-11.30

Du som redan har kontakt med en socialsekreterare på ekonomiskt bistånd kan ringa via kommunens växel och be att få prata med din socialsekreterare:

  • Telefon 08-706 80 00
  • Telefontid: måndag, tisdag, torsdag eller fredag 09.00-10.00

Besöksadress:
Östra Madenvägen 4-6
Hallonbergen

Synpunkter och klagomål

Sundbybergs stad har som mål att ge en bra service till dig. Om det är någonting i vår verksamhet som du har synpunkter på vill vi gärna veta det. Skicka in din synpunkt via vår e-tjänst.

Lämna synpunkter eller klagomål

Senast uppdaterad 8 augusti 2023