ekonomi pengar sedlar

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt stöd som du kan få om du inte kan klara din egen eller din familjs försörjning efter att ha uttömt alla egna ekonomiska medel och ersättningar/bidrag.

Rätten till ekonomiskt bistånd prövas alltid individuellt. Det är dina behov och din livssituation som avgör om du har rätt till bistånd. För att kunna få ekonomiskt bistånd ska du ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Ekonomiskt bistånd ska vara ett tillfälligt stöd och målet är att du så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande igen.

Det här behöver du göra innan du söker ekonomiskt bistånd

Ansöka om ekonomiskt bistånd

Rätten till ekonomiskt bistånd prövas månadsvis. Det är dina individuella behov, din livssituation, ekonomi och planering mot självförsörjning som avgör om hushållet har rätt till bistånd. För att kunna få ekonomiskt bistånd ska du ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Ekonomiskt bistånd ska vara ett tillfälligt stöd och målet är att du så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande igen.

Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången är välkommen att kontakta Socialtjänstens mottagning:

Du som redan har kontakt med en socialsekreterare på ekonomiskt bistånd kan ringa via kommunens växel och be att få prata med din socialsekreterare eller dennes kollegor:

Du har rätt till tolk om du inte talar eller förstår svenska, eller om du är hörsel- eller talskadad.

Besöksadress:
Östra Madenvägen 4
Hallonbergen

Hur söker jag ekonomiskt bistånd

Synpunkter och klagomål

Sundbybergs stad har som mål att ge en bra service till dig. Om det är någonting i vår verksamhet som du har synpunkter på vill vi gärna veta det. Skicka in din synpunkt via vår e-tjänst.

Lämna synpunkter eller klagomål

Senast uppdaterad 11 oktober 2023