ekonomi pengar sedlar

Ekonomiskt bistånd

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter då man har svårt att klara sin egen eller familjens försörjning. I sådana fall kan man ansöka om ekonomiskt bistånd.

Rätten till bistånd prövas alltid individuellt och det ställer krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Det är dina behov och din livssituation som avgör om du har rätt till bistånd.

Målet är alltid att det ekonomiska stödet ska vara tillfälligt och att du så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande.

Senast uppdaterad 13 november 2018