Kontakta oss

Du kan kontakta Sundbybergs stad genom att ringa stadens växel 08‑706 80 00. Du kan också skicka e-post till verksamheterna. Adresserna hittar du längre ner på sidan.

Felanmälan

Du kan göra felanmälan till servicecenter på telefonnummer 08-706 65 00 vardagar klockan 9–11 och 13–15. Du kan även göra felanmälan i stadens app eller webbformulär.

App för felanmälan. 

Akut felanmälan på kvällar och helger

Vid akuta fel utanför kontorstid, till exempel vattenläcka, ring 08‑733 03 83.

Synpunkter, klagomål, e-förslag

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på stadens verksamheter eller lämna e-förslag kan du göra det när som helst via stadens e-tjänst. Välkommen att höra av dig! 

Lämna synpunkter, klagomål eller e-förslag.

Kontakta politiker

Kontaktuppgifter till stadens politiker och information om deras politiska uppdrag hittar du via länken nedan.

Kontaktuppgifter till stadens politiker Länk till annan webbplats.

Skicka e-post till stadens verksamheter

Skriv till stadens verksamheter. Här under hittar du stadens officiella e-postadresser.

Sektorn för lärande och bildning

Administration:
(Gällande frågor om Förskola, skola, fritids och gymnasiet, ansökan, byten, fakturor, ersättningar)
Kontakta oss här Länk till annan webbplats.

Förskolenämnden:
forskolenamnden@sundbyberg.se

Grundskole- och gymnasienämnden:
grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Sektorn för välfärd och omsorg (tidigare Social- och arbetsmarknadsförvaltningen)

Social- och arbetsmarknadsnämnden:
socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Sektorn för ledning och samordning

Kommunstyrelsen:
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Sektorn för kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden:
kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Sektorn för samhällsbyggnad

Stadsmiljö- och trafiknämnden:
stadsmiljoochtrafiknamnden@sundbyberg.se

Byggnads- och tillståndsnämnden:
byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Kommunstyrelsen
(gällande översikts- och stadsplanering samt mark- och exploateringsfrågor)
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Sektorn för välfärd och omsorg (tidigare Äldreförvaltningen)

Äldrenämnden:
aldrenamnden@sundbyberg.se

Valnämnden

valnamnden@sundbyberg.se

Överförmyndarnämnden

overformyndarnamnden@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 6 mars 2024