Kontakta oss

Du kan kontakta Sundbybergs stad genom stadens växel 08‑706 80 00 och beskriva ditt ärende, de slussar dig till rätt person. Eller skicka e-post till verksamheterna. Adresserna hittar du här nedan.

Felanmälan

Du kan göra felanmälan till servicecenter på telefonnummer 08-706 65 00 vardagar klockan 9–11 och 13–15. Du kan även göra felanmälan i stadens app eller webbformulär för att rapportera trasiga lampor, påkörda gatuskyltar, glassplitter på trottoarer med mera.

Läs mer och ladda ner appen för felanmälan. 

Akut felanmälan på kvällar och helger

Vid akuta fel utanför kontorstid, till exempel vattenläcka, ring 08‑733 03 83.

Synpunkter, klagomål, e-förslag

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på stadens verksamheter eller lämna e-förslag  kan du göra det när som helst via stadens e-tjänst. Välkommen att höra av dig! 

Lämna synpunkter, klagomål eller e-förslag.

Kontakta politiker

Kontaktuppgifter till stadens politiker och information om deras politiska uppdrag hittar du via länken nedan.

Kontaktuppgifter till stadens politiker Länk till annan webbplats.

Skicka e-post till stadens verksamheter

Skriv till stadens verksamheter. Här under hittar du stadens officiella e-postadresser.

Sektorn för lärande och bildning

Förskolenämnden:
forskolenamnden@sundbyberg.se

Grundskole- och gymnasienämnden:
grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Sektorn för välfärd och omsorg (tidigare Social- och arbetsmarknadsförvaltningen)

Social- och arbetsmarknadsnämnden:
socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Sektorn för ledning och samordning

Kommunstyrelsen:
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Sektorn för kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden:
kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Sektorn för samhällsbyggnad

Stadsmiljö- och tekniska nämnden:
stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se

Byggnads- och tillståndsnämnden:
byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Kommunstyrelsen
(gällande översikts- och stadsplanering samt mark- och exploateringsfrågor)
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Sektorn för välfärd och omsorg (tidigare Äldreförvaltningen)

Äldrenämnden:
aldrenamnden@sundbyberg.se

Valnämnden

valnamnden@sundbyberg.se

Överförmyndarnämnden

overformyndarnamnden@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 30 mars 2023