Järnvägsövergången Esplanaden

Nya stadskärnan - information till företagare

Bygget av Mälarbanan genom Sundbyberg, från två till fyra spår i tunnel, samt utvecklingen av den Nya stadskärnan, kan påverka dig som näringsidkare eller fastighetsägare i centrala Sundbyberg.

Längre ner på sidan har vi samlat information som hjälp för dig som är fastighetsägare eller har/planerar en verksamhet.

Sedan 2019 har Trafikverket utfört förberedande arbeten i centrala Sundbyberg. Från ledningsomläggningar under mark, till ledningsbryggor ovan mark.

I april 2023 lämnade Trafikverket besked om paus i arbetet med projekt Mälarbanan i Sundbyberg och Solna. Det innebär att nya stora arbeten (tillfälligt spår och tunnel) inleds tidigast 2028.

De förberedande arbeten som pågår i staden kommer att färdigställas. När och var återställningsarbetena görs finns att läsa om på Trafikverkets hemsida,

Mälarbanan i Sundbyberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- trafikverket.se

Information om kommande återställningsarbeten eller eventuella förberedande arbeten uppdateras löpande på Trafikverkets webbplats.

Sundbyberg, pågående och kommande arbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - trafikverket.se

Förseningarna beror på att sista delsträckan av projekt Mälarbanan, där tunneln genom centrala Sundbyberg ingår, är den mest komplexa delen av sträckan.

Här hittar du mer information om Trafikverkets planerade utbyggnad av Mälarbanan och stadens stadsutvecklingsprojekt Nya stadskärnan.

Mälarbanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - trafikverket.se

Nya stadskärnan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har företag i centrala Sundbyberg

Just nu pågår Trafikverkets förberedande arbeten inför bygget av de tillfälliga spåren och tillfälliga stationen. Här kan du läsa om Trafikverkets aktuella arbeten i Sundbyberg Länk till annan webbplats..

Trafikverkets arbeten kan skapa störningar för dig som företagare. Det kan vara i form av skador, buller och/eller begränsad framkomlighet till din lokal. Trafikverket ansvarar för åtgärder av arbeten som påverkar företag, fastigheter och boende. Här kan du läsa mer om hur Trafikverket arbetar med åtgärder för företag Länk till annan webbplats..

Du som företag har i vissa fall rätt till kompensation i form av intäktsbortfall på grund av pågående arbeten. Om du vill komma i kontakt med Trafikverket för att rapportera störning, veta mer om ett bygge som påverkar just dig, eller rapportera en skada till följd av deras arbete, kan du göra följande:

Känner du dig osäker på hur du ska planera för din verksamhet kommande år med anledning av pågående eller planerat bygge? Det kan handla om läget för din lokal, funktionen för varutransporter eller tillgång till parkering; kontakta gärna oss på Sundbybergs stad. Vi svarar på frågor eller bokar in ett möte med rätt person utifrån dina frågeställningar och behov.

Kontakt: Signhild Röckert Petrén, projektledare Näringsliv och medborgare, Sundbybergs nya stadskärna

E-post: signhild.petrén@sundbyberg.se

Tel: 076-496 56 33

Vi samarbetar med Centrumföreningen, en organisation för handlare och fastighetsägare. Vill du veta mer om föreningens arbete, kontakta Eva Byström, ordförande i Centrumföreningen: eva.bystrom@schysstanystan.se

Jag är fastighetsägare i centrala Sundbyberg

Trafikverkets arbeten kan innebära störningar för befintliga hyresgäster eller att fastigheten blir mer svåråtkomlig. Även om projektet strävar efter att i möjligaste mån bibehålla gångstråk och tillgänglighet, kommer byggskedet troligtvis att skapa nya flöden som kommer att aktivera andra platser i centrum. Du som fastighetsägare i Sundbyberg är också en viktig del i planeringsarbetet för den Nya stadskärnan.

Vi på Sundbybergs stad är måna om att tillsammans med fastighetsägare och handlare skapa ett attraktivt och levande centrum, både under arbetet med Mälarbanan och längre fram, med bygget av den nya stadskärnan.

Om du vill ha information om läget för just dina fastigheter under byggskedet, rådgivning och stöd i uthyrningen av lokaler, eller vill veta mer om planarbetet för Nya stadskärnan, kontakta gärna oss på Sundbybergs stad. Vi hjälper dig att få svar på dina frågor eller bokar in ett möte med rätt person utifrån dina frågor och behov.

Kontakt: Signhild Röckert Petrén, projektledare Näringsliv och medborgare, Sundbybergs nya stadskärna

E-post: signhild.petrén@sundbyberg.se

Tel: 076-496 56 33

Jag vill starta verksamhet i centrala Sundbyberg

Sundbyberg är med sin växande befolkning och stora goda transportmöjligheter, en plats där du får ett stort kundunderlag och flöde. Centrala Sundbyberg erbjuder etablering av alla typer av verksamheter.

Här hittar du information och rådgivning kring din tänkta etablering i området.

För frågor, kontakta:

Sophie Hylén, näringslivskoordinator, Sundbybergs stad.

E-post: sophie.hylen@sundbyberg.se

Tel: 070-087 60 07

Jag vill investera eller ta uppdrag i projektet Sundbybergs nya stadskärna

Sundbybergs nya stadskärna är ett stadsutvecklingsprojekt som planerar att ge 2000 nya bostäder och 5000 nya arbetsplatser, i takt med färdigställande av Mälarbanan i tunnel.

Vill du som exploatör vill ha mer information om markupplåtelse och möjligheter att investera i projektet, kontakta:

Signhild Röckert Petrén, projektledare Näringsliv och medborgare, Sundbybergs nya stadskärna.

E-post: signhild.petrén@sundbyberg.se

Tel: 076-496 56 33

Är du entreprenör och vill ta del av upphandlingar? Här hittar du mer information. Länk till annan webbplats.

Upphandlingar kopplade till Sundbybergs nya stadskärna beräknas bli aktuella tidigast 2024.

Hittade du den information du sökte?

Om inte, kontakta innehållsansvariga Signhild Petrén eller Sophie Hylén:

signhild.petren@sundbyberg

sophie.hylen@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 8 november 2023