Bredband, IT

Sundbybergs stadsnät är det kommunala fibernätet för dig som bor eller arbetar i Sundbyberg.

Sundbybergs stadsnät är ett öppet bredbandsnät som erbjuder valfrihet till dig som bor och verkar i Sundbybergs stad. En stor del av fastigheterna i Sundbyberg är redan anslutna och uppkopplade till fibernätet.

Sundbybergs stadsnät är ett öppet fibernät vilket innebär att det är fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer levererar sina tjänster på samma villkor. Du som har tillgång till Sundbybergs stadsnät kan välja bland olika tjänsteleverantörer som levererar sina bredbandstjänster – internet, tv och telefoni i fibernätet. För att beställa bredbandstjänster kan du besöka Sundbybergs stadsnäts hemsida.

Hyresgäst hos Förvaltaren

Du som är hyresgäst hos Fastighets AB Förvaltaren har tillgång till Sundbybergs stadsnät. Bredbandsuttaget sitter i hallen. Saknar du ett bredbandsuttag anmäler du det till din kundvärd eller stadsnätets kundtjänst.

Felanmälan

För att göra en felanmälan vänder du dig i första hand till din tjänsteleverantör. Mer information om tjänsteleverantörer, felanmälan och telefonnummer hittar du på Sundbybergs stadsnäts hemsida.

Sundbybergs stadsnät

Sundbybergs stadsnät är ett samlingsnamn för kommunkoncernens båda bolag, Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB. Sundbybergs Stadsnätsbolag AB äger och förvaltar den passiva fysiska infrastrukturen. Sundbybergs Bredband AB äger och förvaltar den aktiva utrustningen i bredbandsnätet som transporterar bredbandstjänster till och från slutkonsumenten.

Senast uppdaterad 11 april 2023