Hälso- och sjukvård

Inom varje äldreboende finns det sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De har ansvar för sjukvård, handledning i funktionsbevarande vård och hjälpmedelsutprovning.  

Sjukvård

För alla som bor på äldreboende finns en sjuksköterska som ansvarar för omvårdnad och sjukvård för de som har behov av detta. Sjuksköterskan samarbetar med de läkare som på uppdrag av landstinget ansvarar för läkarinsatserna samt med personalen på boendet.

Behöver du sjukvård på kvällar, nätter och helger är en sjuksköterska tillgänglig - annars tillkallas en jourhavande sjuksköterska.

Funktionsbevarande vård och hjälpmedelsutprovning

Funktionsbevarande vård  är stöd och stimulans för att du ska behålla viktiga funktioner och för att du lättare ska kunna klara vardagen hemma.

Funktionsbevarande vård ingår i omsorgspersonalens arbetssätt inom äldreboende. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar för funktionsbedömning och handledning av omsorgspersonal samt för behovsbedömning och utprovning av hjälpmedel.

Senast uppdaterad 4 mars 2024