Kvinna gör sjukgymnastik. Foto: Mostphotos

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) finns anställd på deltid som ska komplettera kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i arbetet som är specifikt riktat mot rehabiliteringsinsatser.

MARs uppgifter är att:

- kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla utifrån ett rehabiliteringsperspektiv.
- utarbeta rutiner kopplade till MARs ansvarsområde.
- utreda händelser av allvarligare grad inom rehabområdet vilka anmäls till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och Läkemedelsverket.
- göra uppföljningar av vårdinsatserna i verksamheten utifrån MAR-funktionens uppdrag.

Hjälpmedel och sjukgymnastik

Du som bor hemma eller på äldreboende kan få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för att bevara din rörlighet eller få hjälpmedel som underlättar för dig att klara din vardag.  De hjälper dig med att avgöra din funktionsförmåga, bedöma dina behov av stöd samt prova ut hjälpmedel. Bor du hemma och behöver träffa en sjukgymnast vänder du dig till din vårdcentral.

 

Senast uppdaterad 12 december 2022