Patientskadeförsäkring

Alla vårdgivare är skyldiga att ha en patientförsäkring enligt patientskadelagen.

Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi kan anmäla skadan för att söka ersättning. I Sundbybergs stad är det Stockholmsregionens försäkringar som hanterar skadeanmälningar.

Skadeanmälan patientskada: https://www.srfab.net/undersidor/skador.html#patientskador Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 4 mars 2024