Konsumentvägledning

Här har vi samlat några tips på vart du som söker konsumentvägledning kan vända dig.

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden är en opartisk myndighet som avgör tvister mellan konsumenter och näringsidkare www.arn.se. Länk till annan webbplats. Allmänna reklamationsnämnden nås på telefonnummer 08-508 860 00. De har blanketter för olika ärenden på sin hemsida. Du kan antingen hämta blanketter på deras hemsida eller beställa via en röstbrevlåda. Allmänna reklamationsnämnden har däremot ingen rådgivning. Det är kostnadsfritt att pröva en tvist i Allmänna reklamationsnämnden och man behöver inte betala motpartens kostnader om man inte får rätt.

Senast uppdaterad 21 oktober 2019