Baket på basketplanen Rosa Pantern

Föreningsliv

I Sundbyberg finns en mängd olika föreningar. Här finns idrottsföreningar, kulturföreningar, musikföreningar, pensionärsföreningar och många fler.

Bidrag och stöd till föreningar

Målsättningen med vårt stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids- och sociala aktiviteter i staden. Ni som förening har möjlighet att ansöka om bidrag för stöd till er verksamhet.

Bidrag och stöd till föreningar Länk till annan webbplats.

Hyra lokal

Som förening med verksamhet i Sundbyberg kan ni även hyra lokaler gratis eller till en reducerad kostnad.

Mer information om att hyra lokaler Länk till annan webbplats.

Stödberättigad förening i Sundbyberg

Föreningar kan söka stöd från kultur- och fritidsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden. Det finns olika bidrag att söka beroende på typ av verksamhet och de olika nämndernas regler och riktlinjer.

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att vara en stödberättigad förening och kunna ansöka om kultur- och fritidsnämnden bidrag samt hyra nämndens lokaler till reducerad taxa.

För att en förening ska bli en stödberättigad förening ska den uppfylla kraven på föreningar som finns angivna i:

Vissa krav på föreningar som hyr lokaler finns även angivna i Regler, taxor och avgifter för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Om er förening vill bli en stödberättigad Sundbybergsförening mejla då till: Kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Föreningskatalog

I stadens föreningsregister kan du se vilka föreningar som är aktiva i Sundbyberg. Du kan söka på föreningens namn, verksamhet, eller föreningstyp för att begränsa sökträffarna.

Sundbybergs stads föreningsregisterLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Anmälan till föreningsregistret

De föreningar som kan vara med i stadens föreningsregistret är förening inom kultur- och fritidsnämnden, politiska partier och riksförbund som har lokalföreningar och verksamhet i Sundbyberg.
Mejla till kultur- och fritidsnämnden om anmälan.

Uppdatera föreningsuppgifter

För att uppdatera era föreningsuppgifter logga in i stadens system för lokalbokningar och bidragsansökningar, SmartbookLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Föreningsbrev

Sektorn för kultur och fritid har ett nyhetsbrev till föreningar i staden. Syftet med föreningsbrevet är att nå ut med viktig information som rör föreningslivet. Föreningsbrevet skickas ut cirka 2–4 gånger om året.

Bilda och driva förening

Det är enkelt att bilda en förening, men det finns en del saker som du bör tänka på. Klicka här för tips på hur du gör för att starta och driva en förening.

Senast uppdaterad 28 september 2022