Baket på basketplanen Rosa Pantern

Föreningsliv

I Sundbyberg finns en mängd olika föreningar. Här finns idrottsföreningar, kultur- och musikföreningar, pensionärsföreningar och många fler.

Nytt system för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett nytt system för ansökan om föreningsbidrag och föreningsregister.

Mer information om det nya systemet

Föreningsbidrag

Målsättningen med vårt stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids- och sociala aktiviteter i staden. Ni som förening har möjlighet att ansöka om bidrag för stöd till er verksamhet.

Bidrag och stöd till föreningar.

Hyra lokal

Som förening med verksamhet i Sundbyberg kan ni även hyra lokaler gratis eller till en reducerad kostnad.

Mer information om att hyra lokaler.

Ansökningstider till idrottsanläggningar.

Här hittar du tider för ansökningar, redovisning och planering av säsonger i ishallen, simhallen, idrottshallar, på fotbollsplaner, friidrottsanläggningar och basebollplan.

Föreningsbrev

Vi har skapat ett nyhetsbrev till alla föreningar i staden. Syftet med föreningsbrevet är att nå ut med viktig information som rör föreningslivet. Föreningsbrevet skickas ut till alla föreningar som är registrerade i föreningsregistret och kommer ut cirka 2–4 gånger om året.

Är du och din förening intresserad av att ta del av föreningsbrevet kan ni anmäla ert intresse till karolina.leopoldsson@sundbyberg.se.

Kontaktpersoner för föreningar

Kontakta gärna oss om ni har några frågor eller vill bolla idéer om er verksamhet.

  • Johan Larsson – frågor gällande idrottsföreningar.
  • Karolina Leopoldsson – frågor om övriga föreningar och extra sommarlovsbidrag.
  • Karin Ljunggren – frågor om aktivitetsbidrag och bokningar av idrottslokaler.
  • Sannah Söderman – frågor om Allaktivitetshuset.
  • Martin Hamrin – frågor om stadens idrottsanläggningar.
  • Selam Tadele – integrationssamordnare som jobbar med att samordna och stödja förvaltningens och föreningslivets integrationsarbete för att utveckla verksamheterna och nå nya målgrupper. 

Ni når oss via e-post förnamn.efternamn@sundbyberg.se eller via stadens växel: 08-706 80 00.

Senast uppdaterad 19 juni 2019