Baket på basketplanen Rosa Pantern

Föreningsliv

I Sundbyberg finns en mängd olika föreningar. Här finns idrottsföreningar, kultur- och musikföreningar, pensionärsföreningar och många fler.

Föreningsregister

Sundbyberg har över 100 olika föreningar i föreningsregistret.

Sök i föreningsregistret.

Anmäl eller uppdatera era föreningsuppgifter

Saknas er förening i registret eller är era föreningsuppgifter i registret gamla?

Anmäl eller uppdatera föreningsuppgifter.​

Föreningsbidrag

Målsättningen med vårt stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids- och sociala aktiviteter i staden. Ni som förening har möjlighet att ansöka om bidrag för stöd till er verksamhet.

Bidrag och stöd till föreningar.

Hyra lokal

Som förening med verksamhet i Sundbyberg kan ni även hyra lokaler gratis eller till en reducerad kostnad.

Mer information om att hyra lokaler.

Föreningsbrev

Vi har skapat ett nyhetsbrev till alla föreningar i staden. Syftet med föreningsbrevet är att nå ut med viktig information som rör föreningslivet. Föreningsbrevet skickas ut till alla föreningar som är registrerade i föreningsregistret och kommer ut cirka 2–4 gånger om året.

Är du och din förening intresserad av att ta del av föreningsbrevet kan ni anmäla ert intresse till kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se.

Kontaktpersoner för föreningar

Kontakta gärna oss om ni har några frågor eller vill bolla idéer om er verksamhet.

  • Johan Larsson – frågor gällande idrottsföreningar.
  • Karolina Leopoldsson – frågor om övriga föreningar och extra sommarlovsbidrag.
  • Karin Ljunggren – frågor om aktivitetsbidrag och bokningar av idrottslokaler.
  • Sannah Söderman – frågor om Allaktivitetshuset.
  • Martin Hamrin – frågor om stadens idrottsanläggningar.
  • Selam Tadele – integrationssamordnare som jobbar med att samordna och stödja förvaltningens och föreningslivets integrationsarbete för att utveckla verksamheterna och nå nya målgrupper. 

Ni når oss via e-post förnamn.efternamn@sundbyberg.se eller via stadens växel: 08-706 80 00.

Senast uppdaterad 30 maj 2018