Baket på basketplanen Rosa Pantern

Föreningsliv

I Sundbyberg finns en mängd olika föreningar. Här finns idrottsföreningar, kulturföreningar, musikföreningar, pensionärsföreningar och många fler.

Bidrag och stöd till föreningar

Målsättningen med vårt stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids- och sociala aktiviteter i staden. Ni som förening har möjlighet att ansöka om bidrag för stöd till er verksamhet.

Bidrag och stöd till föreningar Länk till annan webbplats.

Hyra lokal

Som förening med verksamhet i Sundbyberg kan ni även hyra lokaler gratis eller till en reducerad kostnad.

Läs mer här om att hyra lokal

Stödberättigad förening i Sundbyberg

Föreningar kan söka stöd från kultur- och fritidsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden. Det finns olika bidrag att söka beroende på typ av verksamhet och de olika nämndernas regler och riktlinjer.

För att en förening ska bli en stödberättigad förening ska den uppfylla kraven på föreningar som finns angivna i:

Vissa krav på föreningar som hyr lokaler finns även angivna i Regler, taxor och avgifter för hyra av kultur- och fritidsnämndens lokaler. Länk till annan webbplats.

Stödberättigad förening inom kultur- och fritidsnämnden

Här nedan kan du läsa om vilka regler som gäller för att vara en stödberättigad förening och kunna ansöka om kultur- och fritidsnämnden bidrag samt hyra nämndens lokaler till reducerad taxa. Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster.

Om er förening vill bli en stödberättigad förening inom kultur- och fritidsnämnden kontakt då sektorn för kultur och fritid via e-post, Kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se.

Nästa steg är att sektorn för kultur och fritid bokar in ett möte med er förening. Er föreningen kommer i samband med detta möte behöva skicka in föreningens verksamhetshandlingar och andra dokument som anses vara relevanta för bedömningen.

Efter mötet bedömer sektorn om er föreningen uppfyller de krav som finns för att vara en stödberättigad förening inom kultur- och fritidsnämnden. Denna bedömning kan ta upp till tre månader. Under sommaren görs inga nya bedömningar.

Er föreningen får besked via e-post om ni bedöms vara stödberättigad eller ej.

Föreningar som bedöms vara stödberättigade kommer sedan att behöva slutföra ansökan i det system som sektorn använder för stöd till föreningslivet. Det handlar om att skicka in information om fakturauppgifter och liknande som krävs för att kunna boka lokaler och söka bidrag.

Granskning av stödberättigad förening inom kultur- och fritidsnämnden

Sektorn för kultur och fritid genomför årligen kontroller av stödberättigade föreningar genom stickprov.

Vid denna granskning kontrolleras om föreningen uppfyller de krav som ställs på föreningar för att vara stödberättigade inom kultur- och fritidsnämnden. Där ingår bland annat kontroll av grundkravet om andel medlemmar boende i Sundbyberg samt om verksamhet drivs i linje med nämndens demokrativillkor. (Länkar till regler och riktlinjer finns högre upp på denna sida).

Granskningen består dels av en kontroll av handlingar som föreningen tillhandahåller som ex. föreningens verksamhetshandlingar, övriga policydokument och skattekontoutdrag. Sektorn kommer även delta på föreningens årsmöte samt gör verksamhetsbesök. Sektorn ser besöken som ett sätt att få mer information om föreningens verksamhet men även som möjlighet till dialog med föreningen kring vilket stöd som önskas från sektorn för att fortsätta utveckla föreningens verksamhet.

Sektorn för kultur och fritid för en dialog med föreningen som granskas och vi granskningens slut meddelas ett beslut om föreningen uppfyller kraven, behöver åtgärda något eller inte uppfyller kraven.

Föreningskatalog

I stadens föreningskatalog kan du se vilka föreningar som är aktiva i Sundbyberg. Du kan söka på föreningens namn, verksamhet, eller föreningstyp för att begränsa sökträffarna.

Besök Sundbybergs stads föreningskatalog här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till föreningskatalog

De föreningar som kan vara med i stadens föreningskatalog är förening inom kultur- och fritidsnämnden, politiska partier och riksförbund som har lokalföreningar och verksamhet i Sundbyberg.
Mejla till kultur- och fritidsnämnden om anmälan.

Uppdatera föreningsuppgifter

För att uppdatera era föreningsuppgifter logga in i stadens föreningsportal (Actor) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för lokalbokningar och bidragsansökningar.

Föreningsbrev

Sektorn för kultur och fritid har ett nyhetsbrev till föreningar i staden. Syftet med föreningsbrevet är att nå ut med viktig information som rör föreningslivet. Föreningsbrevet skickas ut cirka 2–4 gånger om året.

Sundbybergs föreningsportal (Actor)

Bilda och driva förening

Det är enkelt att bilda en förening, men det finns en del saker som du bör tänka på. Klicka här för tips på hur du gör för att starta och driva en förening.

Senast uppdaterad 17 maj 2023