Baket på basketplanen Rosa Pantern

Föreningsliv

I Sundbyberg finns en mängd olika föreningar. Här finns idrottsföreningar, kulturföreningar, musikföreningar, pensionärsföreningar och många fler.

Bidrag och stöd till föreningar

Målsättningen med vårt stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids- och sociala aktiviteter i staden. Ni som förening har möjlighet att ansöka om bidrag för stöd till er verksamhet.

Bidrag och stöd till föreningar Länk till annan webbplats.

Hyra lokal

Som förening med verksamhet i Sundbyberg kan ni även hyra lokaler gratis eller till en reducerad kostnad.

Läs mer här om att hyra lokal

Stödberättigad förening i Sundbyberg

Föreningar kan söka stöd från kultur- och fritidsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden. Det finns olika bidrag att söka beroende på typ av verksamhet och de olika nämndernas regler och riktlinjer

För att en förening ska ha rätt att få stöd ska den uppfylla kraven på föreningar som finns angivna i:

Stödberättigad förening inom kultur- och fritidsnämnden

Här nedan kan du läsa om vilka regler som gäller för att vara en stödberättigad förening och kunna ansöka om kultur- och fritidsnämnden bidrag samt hyra nämndens lokaler till reducerad taxa. Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här går det till om du vill söka stöd till en förening från kultur- och fritidsnämnden:

  • Du kontaktar sektorn för kultur och fritid via mejl Kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se.
  • Sektorn för kultur och fritid bokar in ett möte med föreningen. I samband med mötet behöver du skicka in föreningens verksamhetshandlingar och andra dokument som anses vara relevanta för bedömningen.
  • Efter mötet bedömer sektorn om föreningen uppfyller uppställda krav. Denna bedömning kan ta upp till tre månader. Under sommaren görs inga bedömningar.
  • Föreningen får besked via mejl om den bedöms vara stödberättigad eller ej.
  • Om föreningen bedöms ha rätt till stöd ska ansökan göras i det system som sektorn använder för stöd till föreningslivet. Det handlar om att skicka in fakturauppgifter och annan information som krävs för att kunna boka lokaler och söka bidrag.

Granskning av stödberättigad förening inom kultur- och fritidsnämnden

Sektorn för kultur och fritid genomför årligen kontroller av stödberättigade föreningar genom stickprov. Vid dessa kontrolleras bland annat:

  • andel medlemmar boende i Sundbyberg.
  • om verksamhet drivs i linje med nämndens villkor om demokrati. (Länkar till regler och riktlinjer finns högre upp på denna sida).
  • handlingar som föreningen tillhandahåller, exempelvis föreningens verksamhetshandlingar, övriga policydokument och skattekontoutdrag.
  • föreningens årsmöte och verksamhet. Sektorn gör besök i syfte att få mer information om föreningens verksamhet och vilket stöd föreningen önskar för att kunna fortsätta utveckla verksamheten.

Efter kontrollen följer en dialog mellan sektorn och föreningen som klargör om föreningen uppfyller kraven, behöver åtgärda något eller inte uppfyller kraven.

Föreningskatalog

I stadens föreningskatalog kan du se vilka föreningar som är aktiva i Sundbyberg. Du kan söka på föreningens namn, verksamhet, eller föreningstyp för att begränsa sökträffarna.

Besök Sundbybergs stads föreningskatalog här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till föreningskatalog

De föreningar som kan vara med i stadens föreningskatalog är förening inom kultur- och fritidsnämnden, politiska partier och riksförbund som har lokalföreningar och verksamhet i Sundbyberg.
Mejla till kultur- och fritidsnämnden om anmälan.

Uppdatera föreningsuppgifter

För att uppdatera era föreningsuppgifter logga in i stadens föreningsportal (Actor) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för lokalbokningar och bidragsansökningar.

Föreningsbrev

Sektorn för kultur och fritid har ett nyhetsbrev till föreningar i staden. Syftet med föreningsbrevet är att nå ut med viktig information som rör föreningslivet. Föreningsbrevet skickas ut cirka 2–4 gånger om året.

Sundbybergs föreningsportal (Actor)

Bilda och driva förening

Det är enkelt att bilda en förening, men det finns en del saker som du bör tänka på. Klicka här för tips på hur du gör för att starta och driva en förening.

Senast uppdaterad 17 oktober 2023