Föräldrar, barn och unga

Vi vill att barn och unga ska växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden. Vi vill ge stöd till dig som känner dig osäker som förälder, men finns också till för dig som är barn eller ungdom och som behöver stöd eller skydd.

Om du är förälder och känner att ditt barn inte får vad det behöver av dig, har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten för att klara av ditt föräldraskap. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att stötta både barn, unga och föräldrar. Tillsammans med dig utreder vi vilken hjälp du kan behöva för att klara ditt föräldraskap och erbjuder sådan hjälp. 

Oro för barn och ungdomar

Om du misstänker eller vet att ett barn i din närhet upplever bristande omsorg, bör du kontakta socialtjänsten omgående.

Kontakta oss så här:

Telefon 08-706 88 00,  fax: 08-706 88 60 eller post: Sundbybergs stad, Sektorn för välfärd och omsorg, Mottagningen, 172 92 Sundbyberg.

Anmälan ska däremot inte skickas per e-post på grund av sekretesskäl.

Läs mer om orosanmälan.

Vid akuta ärenden efter kontorstid kontakta socialjour nordväst telefon 010-444 05 00

Familjerätt – adoption, faderskap, samarbetssamtal

Vänd dig till familjerättsverksamheten för Solna, Sundbyberg och Ekerö Länk till annan webbplats. telefon 08-746 10 00 när du vill ha hjälp med:

  • Fastställande av faderskap – när en ogift kvinna eller registrerad partner föder barn måste faderskapet eller föräldraskapet bekräftas.
  • Adoption – när du önskar adoptera ett barn.
  • Separation – när du vid en separation behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen

Samverkan med andra aktörer

I Sundbybergs stad har vi en modell för samverkan mellan olika aktörer som vi kallar Fokus barn och unga. Samverkan handlar om att vi ska hjälpas åt kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

Senast uppdaterad 4 december 2023