Familjehem och andra uppdrag

Sundbybergs stad söker familjehem till barn och ungdomar som inte kan bo hemma. Behovet är stort.

Familjehem, jourhem och kontaktfamiljer

Sundbybergs stad söker alltid nya familjehem, jourhem och kontaktfamiljer till barn och ungdomar. På Jourhemspoolens webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om vad uppdragen innebär och skicka in din intresseanmälan. Du kan också skicka intresseanmälningar för att bli familjehem eller kontaktfamilj/kontaktperson till familjehemsgruppen@sundbyberg.se.

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare

​Vi har också behov av personer som vill bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare, det vill säga ställföreträdande förälder när barnets egna föräldrar inte finns i landet.

Som god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare hjälper du barnet att få sina behov tillgodosedda, till exempel när det gäller ekonomi, skolgång, läkarkontakter och att barnet har det bra där det bor.

Så här gör du:

Om du vill bli god man vänder du dig direkt till kommunens överförmyndare. Du måste vara insatt i hur samhället fungerar och förutom svenska är det bra om du talar andra språk.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare tar du över vårdnadsansvaret när barnet fått uppehållstillstånd.

Senast uppdaterad 21 januari 2019