Familjehem och andra uppdrag

Sundbybergs stad söker familjehem till ensamkommande flyktingbarn och även till andra barn och ungdomar som inte kan bo hemma. Behovet är stort.

Familjehem

​Vi behöver familjer, gärna flerspråkiga, som har tid, plats och energi över till ett extra barn eller ungdom. Det är ett plus, men inget krav, om ni bor i Sundbyberg. Uppdrag kan sträcka sig från några månader upp till år, till dess att ungdomarna blir självständiga.

Så här gör du: 

För att bli familjehem behöver du ha ett ordnat boende och sysselsättning. Om intresse och nyfikenhet finns, hör av dig till oss i familjehemsgruppen för fortsatt samtal om vad det innebär att bli familjehem och hur en utredning av ett blivande familjehem går till. Se kontaktuppgifter under Kontakt.

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare

​Vi har också behov av personer som vill bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare, det vill säga ställföreträdande förälder när barnets egna föräldrar inte finns i landet.

Som god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare hjälper du barnet att få sina behov tillgodosedda, till exempel när det gäller ekonomi, skolgång, läkarkontakter och att barnet har det bra där det bor.

Så här gör du:

Om du vill bli god man vänder du dig direkt till kommunens överförmyndare. Du måste vara insatt i hur samhället fungerar och förutom svenska är det bra om du talar andra språk.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare tar du över vårdnadsansvaret när barnet fått uppehållstillstånd. Hör av dig till oss i familjehemsgruppen om du är intresserad av ett sådant uppdrag.

Jourhem

Vi behöver även fler jourhem för ensamkommande barn och ungdomar. Jourhem kan vara familjer, par eller ensamstående med vana av att ta hand om egna eller andras barn. Som jourhem tar du med kort varsel emot barn och ungdomar tillfälligt till dess att barnets behov är utrett och vi har funnit ett långsiktigt boende.

Så här gör du:

Välkommen att kontakta familjehemsgruppen för mer information, eller läs mer i länken Familjepoolen under relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 4 januari 2018