Familjehem och andra uppdrag

Sundbybergs stad söker familjehem till barn och ungdomar som inte kan bo hemma. Vi söker även kontaktpersoner och kontaktfamiljer som vill vara ett stöd för barn och ungdomar.

Barn och ungdomar som inte kan bo hemma av olika anledningar kan komma till ett familjehem eller ett jourhem för kortare eller längre tid. En kontaktfamilj avlastar barnets familj genom att ta emot barnet en eller ett par helger i månaden och ibland vid skollov. En kontaktperson är ett stöd för barnet och träffar barnet utanför hemmet.

Alla uppdrag ger arvode och en viss omkostnadsersättning. Hur mycket det är beror på flera saker, bland annat vilket uppdrag du har och barnets ålder. Du får också olika typer av stöd och handledning i ditt uppdrag.

Som kontaktperson eller kontaktfamilj omfattas du av sekretesslagstiftningen. Det innebär att du har tystnadsplikt och inte får berätta för andra om det barn som du är stöd för.

Ansöka om att bli familjehem eller jourhem

Om du är intresserad av att bli familjehem eller jourhem kan du vända dig till Jourhems- och familjepoolen Nordväst, som är en kommungemensam (Ekerö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Upplands Väsby) verksamhet i nordvästra Stockholm.

Jourhems- och familjepoolen Nordväst Länk till annan webbplats.
Drop in
sista torsdagen varje månad.
Tid: klockan 9-18
Plats: Tingsvägen 17, Sollentuna

Ansöka om att bli kontaktfamilj eller kontaktperson

Om du vill bli kontaktfamilj eller kontaktperson är du välkommen att höra av dig till familjehemsgruppen@sundbyberg.se. Du kan också ringa stadens växel och be att få bli kopplad till kontaktsekreterare. Numret till växeln är 08-706 80 00.

När du har ansökt genomförs intervjuer, registerkontroll hos bland annat polisen och kronofogden, och hembesök om barnet ska vistas i ditt hem. Beroende på uppdrag tar utredningen olika lång tid, och när du blivit godkänd kan det dröja ytterligare en tid innan vi hittar ett lämpligt uppdrag för dig.

Familjehem

Ett familjehem välkomnar någon annans barn som familjemedlem i sin familj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende. Andra bor i familjehemmet under en kortare period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Vanliga frågor och svar om att vara familjehem (Sollentuna.se) Länk till annan webbplats.

Jourhem

Att vara jourhem innebär att man tar emot ett eller två barn/ungdomar i sitt hem under en begränsad tid. Ibland kan jourhemsplacering pågå ett dygn och ibland flera månader. Målet är att placeringen inte ska vara längre än fyra månader.

Vanliga frågor och svar om att vara jourhem (Sollentuna.se) Länk till annan webbplats.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn eller syskonpar i ert hem, oftast varannan eller var tredje helg och ibland mer vid skollov. Ni blir en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd, och det är viktigt att ha ett fungerande samarbete med barnets föräldrar.

Ni behöver inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj men ni behöver ha en stabil livssituation samt ett stort engagemang, tid och intresse. Fråga er också om ni har tid till uppdraget även på längre sikt, då barn och unga mår bra av långsiktiga och stabila relationer. 

Vanliga frågor och svar om att vara kontaktfamilj (Sollentuna.se) Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett barn eller ungdom regelbundet, oftast 1–2 gånger i veckan, och gör olika aktiviteter tillsammans. Ni träffas alltid utanför hemmet. Din roll är att vara en stabil och trygg vuxen som stöttar, umgås och lyssnar på barnet eller ungdomen. Det krävs att du har en stabil livssituation, ett stort engagemang, tålamod och tid.

Läs mer om att vara kontaktperson Länk till annan webbplats.

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare

​Vi har också behov av personer som vill bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare, det vill säga ställföreträdande förälder när barnets egna föräldrar inte finns i landet.

Som god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare hjälper du barnet att få sina behov tillgodosedda, till exempel när det gäller ekonomi, skolgång, läkarkontakter och att barnet har det bra där det bor. Som särskilt förordnad vårdnadshavare tar du över vårdnadsansvaret när barnet fått uppehållstillstånd.

Så ansöker du

Om du vill bli god man vänder du dig till Solna tingsrätt. Behöver du stöd i ansökan kan du vända dig till stadens överförmyndarnämnd. Du måste vara insatt i hur samhället fungerar och förutom svenska är det bra om du talar andra språk.

Solna tingsrätts webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 januari 2024