Stöd till barn och unga

Du som är barn eller ungdom kan tala om för någon när du befinner dig i en svår situation. Du har rätt att be om stöd och hjälp.

Barns rättigheter

Alla barn har rätt att växa upp och att ha det bra. Det står i FN:s konvention om barnens rättigheter. Sverige har, liksom nästan alla länder, lovat att följa Barnkonventionen. Det betyder att du som är under 18 år har rätt till vissa saker – du har rättigheter. Det spelar ingen roll om du är kille eller tjej, vilket land du kommer ifrån, vilken tro du har eller vilket språk du talar.

Du har rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad på. Du har rätt att få gå i skolan och att leka på din fritid. Du har rätt att bli vänligt bemött. Ingen får göra dig illa, inte ens din mamma eller pappa. Ingen får röra dig på ett sätt som du inte tycker om. Detta är några av de viktiga saker som står i Barnkonventionen.

Vem kan hjälpa?

Om du känner att det finns saker som är jobbiga är det bra om du pratar med någon vuxen om det. Det kan till exempel handla om att du blir mobbad, slagen eller utsatt för någon form av övergrepp eller påtryckningar. Ibland kan det till och med vara föräldrar som gör sådana saker och då kan det vara extra svårt att berätta, men du har rätt att berätta för att få hjälp.

Du kan prata med någon i skolan (lärare eller skolkurator) eller så har du kanske en släkting (mormor eller farbror) du kan prata med. Eller så finns det kanske någon annan som du litar på som du kan berätta för hur det är. Socialtjänstens mottagning för barn och ungdom är också bra på att hjälpa eller vet vem du kan vända dig till för att få hjälp. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

​IVO är en myndighet som ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de regler och lagar som finns. Barn och unga som har kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården kan vända sig till IVO:s barn- och ungdomslinje Länk till annan webbplats. för att:

  • fråga om sina rättigheter
  • berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.
Senast uppdaterad 8 januari 2024