Vilken hjälp kan jag få?

Alla har det svårt ibland, både barn och vuxna.

Du som är ung kan ibland behöva stöd och hjälp. Vissa saker kan du få hjälp med i skolan, andra saker kan du behöva hjälp av socialtjänsten eller sjukvården med.

Här kommer några tips om vart du som är ung och bor i Sundbyberg kan vända dig för att få hjälp, råd eller stöd. Det finns även mycket information i länkarna under relaterat innehåll där du kan få tips.

Socialtjänstens mottagning för barn och ungdom

Du kan vända dig till socialtjänsten för att få råd, stöd eller skydd. Här arbetar socialsekreterare för att hjälpa dig och din familj med olika svårigheter, till exempel relationsproblem, missbruk eller beroende, kriminalitet, hot, våld eller övergrepp. Om du kontaktar oss kan vi prata om vilken hjälp du kan behöva. Mottagningen har telefonnummer 08-706 88 00.

Ibland behövs annan hjälp, till exempel av BUP, och då kan vi hjälpa till att hänvisa dig rätt. Socialtjänsten samarbetar ofta med andra inom kommunen, till exempel skolan, elevhälsan och ungdomsmottagningen eller landstinget, till exempel BUP, BUMM, habiliteringen, för att hjälpa dig att få det bra. När det behövs gör vi en gemensam och tydlig plan för vem som ska göra vad tillsammans med dig och din familj. Det kallas för en samordnad individuell plan, SIP. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Elevhälsan

Du kan vända dig till kuratorn eller skolsköterskan på din skola för att få någon att prata med om saker som är jobbiga. Det kan till exempel handla om skolan, mobbing, stress, familjebekymmer eller något annat som du kanske funderar på eller oroar dig för. Läs mer om elevhälsan här.

Ungdomsmottagningen

​Hos stadens ungdomsmottagning kan du få prata med en barnmorska eller en kurator. Du kan få stöd och rådgivning kring till exempel:

  • kroppen och sexualitet
  • relationer och familj
  • skolproblem
  • mobbning
  • övergrepp och våld
  • ångest och oro
  • nedstämdhet

Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Origo ger stöd och råd till dig som är 13-26 år, bor i Stockholmsområdet och känner dig pressad av din familj och släkt. Alla som arbetar på Origo har lång erfarenhet av att möta unga som har problem kopplade till heder och skam. Inom teamet talas flera språk och några har själva rötter i samhällen där heder är viktigt. Origo stöttar också vuxna som arbetar med ungdomar.

MiniMaria Solna Sundbyberg

MiniMaria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en mottagning för dig i åldern 13-20 år, som har ett alkohol- eller drogmissbruk eller som befinner dig i riskzonen för missbruk. På MiniMaria kan även föräldrar till unga med riskbruk eller missbruk få råd och stöd. MiniMaria är ett samarbete mellan Sundbybergs stad, Solna stad och landstingets Maria Ungdom.

BUP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos landstingets mottagningar för barn- och ungdomspsykiatri, BUP, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få hjälp med sådant som har med ditt psykiska mående, dina känslor, tankar och beteenden att göra. Till exempel om du har svårt att koncentrera dig, känner dig ledsen eller orolig, har ätproblem eller har varit med om svåra saker som övergrepp, våld eller att någon i din närhet har dött. Om du behöver kontakta Bup kan du ringa på 08-123 524 50 vardagar 8-16.

BUMM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  är specialistmottagningar inom landstinget för barn och ungdomar upp till 18 år. Där kan föräldrar få hjälp med frågor kring om sina barns tillväxt, utveckling och kroniska sjukdomar som inte kan behandlas vid vanliga vårdcentraler. BUMM utreder också koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter hos barn.

BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen, BUH, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en verksamhet inom landstinget som ska ge råd och stöd till barn och unga upp till ungefär 18 år som har någon funktionsnedsättning, och till deras familjer.  

Läs mer om väntetider hos respektive vårdgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Senast uppdaterad 4 april 2024