Söker du bostad?

Vad är det som gäller på bostadsmarknaden?

Hyresrådgivning

Sociala boendeteamet ger dig information, råd och vägledning om vad som gäller på bostadsmarknaden.

Kontakta boendekonsulent på Sociala boendeteamet.

Telefon: 08 706 8000 (växel)

Telefontider:

  • Måndag kl 9:00–10:00
  • Tisdag kl 09:00-10:00
  • Torsdag 9.00-10:00
  • Fredag 09:00-10:00

Hur kan jag hitta en bostad?

Du kan söka bostad på många olika sätt, till exempel genom bostadsförmedlingar eller hos privata och kommunala hyresvärdar. Du kan också bli inneboende hos någon eller hyra en lägenhet i andrahand. Oftast söker du bostad på internet.

Olika hyresvärdar har olika krav på sina sökanden, till exempel vilka typer av inkomster de godkänner. Kraven kan du oftast läsa om i hyresvärdens uthyrningspolicy. Om du behöver vägledning och stöd i ditt bostadssökande kan du kontakta oss på Sociala boendeteamet.

Fastighets AB Förvaltaren är stadens fastighetsbolag med en egen bostadskö. Anmäl dig till bostadskön på deras webbplats.

Forvaltaren.se Länk till annan webbplats.

Kan sociala boendeteamet hjälpa mig att få en bostad?

Sociala boendeteamet har inga bostäder att erbjuda. Vi ger information, stöd och vägledning kring hur du kan göra för att söka bostad.

Jag har ingenstans att bo. Vart ska jag vända mig?

Det finns ingen lagstadgad generell rätt till bostad. I första hand är det den enskildes ansvar att planera för sitt liv både gällande ekonomi och bostad.

Det är ditt eget ansvar att ordna med boende genom att till exempel:

  • Ställa dig i bostadsköer.
  • Kontakta privata hyresvärdar och söka andrahands- och inneboendekontrakt.
  • Fråga runt i ditt nätverk om det finns någon som kan erbjuda dig en sovplats. Känner de till någon som hyr ut ett boende?
  • Sätta upp lappar och skapa annonser på sociala medier att du söker bostad.

Ofta är det lättare att hitta bostad utanför de större kommunerna i Sverige. I första hand ska man söka bostad där man har störst möjlighet att få en bostad. Att man har skulder försvårar givetvis möjligheten att få bostad, men är inget absolut hinder.

Akut hemlöshet

En vanlig missuppfattning är att socialtjänsten kan hjälpa till med boende om det behövs. Socialtjänsten i Sundbyberg erbjuder inte bostad till dig som akut blivit bostadslös. Sundbybergs stad har ingen förturskö eller tak över huvud-garanti. Du har ett eget ansvar att lösa din boendesituation och söka bostäder i hela landet. Detta gäller även barnfamiljer.

Jag behöver juridisk rådgivning kring min boendesituation. Vart ska jag vända mig?

Sociala boendeteamet erbjuder inte juridisk rådgivning. Om du är medlem hos Hyresgästföreningen kan du kontakta dem på telefonnummer 0771-443 443.

Senast uppdaterad 15 april 2024