Sundbybergs stad


  • 2016-09-26
    Följ kommunfullmäktiges sammanträde 26 september
    Kommunfullmäktige sammanträder måndagen 26 september. Sammanträdet äger rum i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18.00. Debatten kan följas från åhörarplats i stadshuset eller på webben.