• 2015-07-02
    Eldningsförbud i Sundbyberg
    Storstockholms brandförsvar har utfärdat eldningsförbud på grund av att det är mycket torrt i markerna. Grillning på engångsgrill anses inte säkert och är därför otillåtet för närvarande.