Sundbybergs stad


  • Banner för kampanjen med två flickor i ett kök.

    Beredskapsveckan
    Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.