Sundbybergs stad  • Nya rekommendationer för besök på äldreboenden
    Folkhälsomyndigheten har meddelat att äldre som är vaccinerade kan ta emot besök. Vi avråder därför inte längre från besök på äldreboenden i Sundbybergs stad. Du är välkommen att besöka oss på ett smi...

  • Fullmäktigebeslut 22 februari 2021
    På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om e-förslag, ersättning för utförare av hemtjänst och särskilt boende samt ett antal valärenden.

  • Dags för fler laddstolpar i Sundbyberg
    I takt med att fler kör elbilar ökar efterfrågan på laddplatser. Nu ger staden intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på stadens gator.