Sundbybergs stad


  • 2018-12-18
    Fullmäktigebeslut 17 december
    Ny kommunstyrelseordförande från och med den 1 januari 2019 blir Peter Schilling (S). Förste vice ordförande blir Stefan Bergström (C) och andre vice ordförande blir Axel Conradi (M). Det beslutade ko...