Sundbybergs stad


  • 2019-08-01
    Kvarnkullens återvinningscentral stänger
    Den 22 augusti stänger Kvarnkullens återvinningscentral i Ursvik för gott. Anledningen är att vi behöver ge plats åt utbyggnaden av tvärbanan till Kista.
  • 2019-07-25
    Boendeparkering i centrala Sundbyberg
    Sundbybergs stad har tagit bort skyltarna som anger 7 dygn vid parkeringar i centrala Sundbyberg och ersatt dem med skyltar som istället innebär 24 timmar.