Sundbybergs stad


På Gång

Parkera rätt

Nu gäller servicedagar på vissa gator i staden. På servicedagar får du inte parkera under en viss tid. Var uppmärksam på skyltningen!

Dags för radonmätning

Kolla inomhusluften! Beställ radondosor och läs hur mätningen går till här.

Ansöka om förskola vid inflyttning

Du som köpt eller hyr bostad i kommunen med avsikt att flytta hit kan göra en ansökan.