Sundbybergs stad  • Utökat samarbete för trygghet i Sundbyberg
    Sundbybergs stad har ingått ett partnerskap med Stiftelsen Tryggare Sverige om platssamverkan. Syftet är att skapa ännu säkrare, tryggare och attraktivare platser i Sundbyberg.