Sundbybergs stad  • Fullmäktigebeslut 23 november 2020
    På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om ny avfallsplan, avgifter för uteserveringar, ett nytt handslag med funktionsrättsorganisationer och detaljplanen för en ny skol...