Sundbybergs stad • 2019-04-23
  Eldning avrådes i hela Stockholms län
  Storstockholms brandförsvar avråder från eldning om eldningen inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Det råder inte eldningsförbud. Avrådan gäller i Stockholms l...
 • 2019-04-09
  Återvinningsstationen vid Löfströms allé bro flyttas
  Återvinningsstationen på parkeringen vid Järnvägsgatan och Löfströms allé bro kommer att flyttas och få en ny placering i området.
 • 2019-04-05
  Nu blommar det igen!
  Skolbarn i Sundbyberg engagerar sig i att sälja majblommor under några veckor i april månad för att förbättra barns villkor och minska barnfattigdomen i Sverige.

På Gång

Klipp häcken

Hjälp till att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten genom att klippa ner buskar, träd och häckar på din tomt.

Nominera årets sundbybergare 2019

Vet du någon som bor i Sundbyberg och som gjort något bra för staden? Nominera senast 30 april.