Sundbybergs stad  • Nya parkeringsregler i Lilla Ursvik
    Stadsmiljö- och tekniska nämnden har beslutat att införa lokala parkeringsregleringar i Lilla Ursvik från den 1 november. Anledningen är att staden fått in synpunkter och själva har konstaterat att in...

  • Lötsjön - inbjudan till samråd
    Välkommen till samråd angående ändring av utlopp och uppförande av faunapassage vid Lötsjön. Staden inbjuder allmänhet, boende och föreningar att lämna synpunkter på förslaget. 

  • Hissarna vid Sundbybergs torg ur funktion
    Hissarna som leder till och från tunneln under järnvägsspåren vid Sundbybergs torg fungerar inte. Staden jobbar med felsökning och lösning. Under tiden hänvisas till övergång vid Esplanaden eller hiss...