Sundbybergs stad
  • Följ kommunfullmäktiges sammanträde
    Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 september klockan 18.00 i Sundbybergs stadshus. För att minska risken för smittspridning av nya coronaviruset vill vi uppmana allmänheten att i första ha...

  • Sundbybergs stad toppar lista över framtidssäkra kommuner
    Sundbybergs stad är landets mest robusta och framtidssäkra kommun. Det visar den färska rapporten ”Regionernas kamp” från analys- och teknikkonsultföretaget WSP där kommunernas robusthet respektive så...

  • Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 38–39
    Nyheten uppdaterad, se kursiv text. Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunn...

På Gång

Hur är det att växa upp och leva med ADHD – utan att veta om det?

Anmäl dig till en digital föreläsning med erfarenheter och upplevelser av att växa upp med ADHD.

Trampa i Sundbyberg-symbol