Sundbybergs stad  • Mätningar av biltrafik i staden
    Under veckorna 41 till 45 kommer biltrafiken mätas på olika platser i staden. Syftet är att få ett bättre underlag till den framtida trafikplaneringen.