Sundbybergs stad
  • Gatubelysningen kontrolleras under oktober
    Under oktober kommer stadens entreprenör att åka runt på inspektionsrundor för att kontrollera att all belysning fungerar som det ska. Det innebär att gatubelysningen är tänd även under dagen.

  • Nya rutiner för besök på äldreboenden från den 1 oktober
    Det nationella besöksförbudet på äldreboenden slutar att gälla den 1 oktober 2020. Sundbybergs stad har tagit fram nya rutiner för hur besök ska kunna tas emot på ett så tryggt och säkert sätt som möj...

  • Aktuella arbeten i stadskärnan vecka 40–41
    Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stad...

På Gång

Hur är det att växa upp och leva med ADHD – utan att veta om det?

Anmäl dig till en digital föreläsning med erfarenheter och upplevelser av att växa upp med ADHD.

Trampa i Sundbyberg-symbol