• 2016-06-28
    Följ kommunfullmäktiges sammanträde 1 juli
    Kommunfullmäktige sammanträder fredagen 1 juli. Sammanträdet äger rum i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 17:00. Debatten kan följas från åhörarplats i stadshuset eller på webben.
  • 2016-06-23
    Fullmäktigebeslut i juni
    Förenklade regler för att starta förening i Sundbyberg, nya p-avgifter och upprustning av Storskogstorget – det var några av kommunfullmäktiges beslut den 21 juni. Här presenteras ett urval av beslute...