Sundbybergs stad


  • 2020-05-26
    Fullmäktigebeslut 25 maj 2020
    På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om det sociala bokslutet för 2019, ett kulturpolitiskt program och namn på flera gator och platser i staden.