Sundbybergs stad


  • 2020-02-18
    Fullmäktigebeslut 17 februari 2020
    Under sammanträdet fattade kommunfullmäktige beslut om bland annat en reviderad krisberedskapsplan, ny kommunikationspolicy samt en policy för kapitalförvaltning som innebär att staden inte ska placer...
  • 2020-02-17
    Sundbyberg är Sveriges mest hållbara storstadskommun
    Sundbybergs stad toppar Dagens Samhälles rankning av hållbara storstadskommuner. Rankningen är baserad på FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.