Sundbybergs stad


  • 2020-02-18
    Fullmäktigebeslut 17 februari 2020
    Under sammanträdet fattade kommunfullmäktige beslut om bland annat en reviderad krisberedskapsplan, ny kommunikationspolicy samt en policy för kapitalförvaltning som innebär att staden inte ska placer...