Sundbybergs stad


  • Skiss över hur gående och cyklister leds om på Vasagatans södra gångbana för att komma till Esplanaden. (Trafikverkets arbetsområden är endast ungefärliga)
    2020-04-03
    Begränsad framkomlighet Vasagatan - Esplanaden
    Vasagatan är sedan tidigare avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kommer under en tid att hänvisas till den södra gångbanan på Vasagatan, för att komma till Esplanaden. Entréer till fastigheter...