Sundbybergs stad


  • Bild på bilpool.

    Bilpool - något för dig?
    Måndag den 20 september kan du träffa representanter för olika bilpoolsföretag på Sundbybergs torg. Då kan du ta reda på hur det fungerar att vara med i en bilpool och vilka fördelar det för med sig.