Sundbybergs stad  • 2020-01-20
    Nattarbete på Tulegatan
    Marbit AB utför schaktningsarbete åt Sundbyberg Avfall & Vatten (Savab) natten mellan 22–23 januari i Tulerondellen.