Trygghet och säkerhet

Sundbybergs stad arbetar för att du som bor, vistas eller arbetar i staden ska känna dig trygg och säker.

Så arbetar Sundbybergs stad med trygghet och brottsförebyggande arbete

För att lyckas arbetar vi i tät samverkan med andra aktörer med breda insatser i olika verksamheter och i staden. Vi arbetar bland annat med:

  • riktade åtgärder mot sådant som gör att vissa grupper eller personer begår brott. Det handlar ofta om ett förebyggande arbete riktat till barn och unga för att minska risken för att de i framtiden ska begå brott.
  • att förändra olika omständigheter i miljöer där sundbybergarna vistas - vi vill få människor att låta bli att utföra brottsliga handlingar. Det kan vara genom att göra det svårt och krångligt att begå brott och genom att öka risken för upptäckt.

Det innebär:

  • Uppsökande verksamhet inom skolan.
  • Föräldrastöd.
  • Meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.
  • Samverkan med föreningslivet i staden.
  • En tät samverkan med polismyndigheten.
  • Trygghetsvandringar i staden.

Hallonbergslyftet

Stadens har startat upp "Hallonbergslyftet". Det är en långsiktig satsning med målen att öka trivseln i området och få fler att vilja flytta dit. Målen ska uppnås genom aktiviteter och insatser som direkt eller indirekt leder till en positiv utveckling för hallonbergsborna, de som besöker området och de som driver företag i Hallonbergen.

Platssamverkan

Sundbybergs stad har tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige, fastighetsbolagen Förvaltaren, Balder, Wallenstam och Ursviks entré samt polismyndigheten bildat platssamverkansgrupper i stadsdelar i Sundbyberg. Platssamverkan är ett sätt att tillsammans skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor vistas, verkar och bor. Det handlar om att offentliga och privata aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande, organisation och tar gemensamt ansvar över ett geografiskt avgränsat område.

Stöd, information och råd

Lämna en kriminell miljö eller gruppering

Behöver du hjälp för att lämna kriminell miljö eller gruppering kan du kontakta socialtjänstens mottagning 08-706 88 00 under kontorstid eller socialjouren 010-444 05 00 vid akuta ärenden efter kontorstid.

För att komma i kontakt med polisens avhopparverksamhet, ring polisens växel 114 14 Länk till annan webbplats. och be om att få komma i kontakt med avhopparsamordningen i den polisregion där du bor.

Läs mer om att lämna kriminalitet

Krisberedskap och totalförsvar

Här har vi samlat länkar till sidor om hur du kan öka din beredskap i händelse av kris. Vi berättar också hur vi i Sundbyberg jobbar med krishantering och beredskap:

Krisberedskap och totalförsvar

Höjd terrorhotnivå i Sverige

Säkerhetspolisen meddelade den 17 augusti att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala.

Säkerhetspolisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt, vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara vaksamma på avvikande beteenden.

Stadens verksamheter är öppna som vanligt. Sundbybergs stad följer utvecklingen och har en kontinuerlig dialog med polisen.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information.

Höjning av terrorhotnivån till högt hot, Säkerhetspolisens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om den höjda terrornivån, Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Källkritik, webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2 november 2023