Stöd till jobb eller studier - anmälan

Sundbybergs stad kan ge dig som är 20-24 år stöd för att hitta ett jobb eller börja studera. Stödet ser olika ut för olika personer. Tillsammans med dig gör vi en plan med aktiviteter som passar dina förutsättningar.

Drop-in

 • Tisdagar mellan klockan 13.00–15.00.
  Plats: Vuxenutbildningens café, Löfströms Allé 3 i Sundbyberg
 • Digital drop-in tisdagar mellan klockan 13.00–15.00.
  Telefon: 08-706 87 00

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret nedan så kan en medarbetare på Enheten Arbetsmarknad och integration ta kontakt med dig på telefon.

Hantering av personuppgifter

Enheten Arbetsmarknad och integration samlar in personuppgifter via formuläret för att kunna ge riktat stöd till ungdomar 20-24 år. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter tills dess att insatsen avslutats, sedan raderar vi de uppgifter du lämnat i formuläret.

Dina rättigheter:

 • Att få information om hur Sundbyberg behandlar personuppgifter och få tillgång till uppgifter
 • Att få felaktiga personuppgifter rättade
 • Att i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, att behandlingen begränsas eller personuppgifterna flyttas (dataportabilitet)
 • Att invända mot automatiserat beslutfattande och profilering i den mån det förekommer
 • Om den registrerade anser att vi bryter mot reglerna för behandling av personuppgifter kan man framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 19 februari 2024