Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om Sundbybergs stads behandling av personuppgifter, och hur du anmäler en personuppgiftsincident.

När Sundbybergs stad behandlar personuppgifter ska behandlingen uppfylla de grundläggande principerna som anges i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte heller sparas längre än nödvändigt.

Utöver de grundläggande principerna måste det även finnas en rättslig grund för behandlingen, exempelvis:

 • avtal, exempelvis ett anställningsavtal
 • rättslig förpliktelse
 • uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning
 • samtycke

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar personuppgifter Pdf, 86.1 kB, öppnas i nytt fönster. html-version


Dataskyddsombud

Om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter, kontakta stadens dataskyddsombud (DSO):
dataskyddsombud@sundbyberg.se

Begära ut personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas hos oss, ett så kallat registerutdrag. Detta är gratis att göra en gång om året. Vill du göra det fler gånger under samma år så tar vi en avgift.

Begäran ska vara skriftlig och görs genom att fylla i en blankett som lämnas in i receptionen på Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4. Legitimationskontroll kommer göras vid inlämnandet. Kontakta dataskyddsombudet för att få en blankett.

Om du vill göra registerutdrag för dina barn krävs även ett familjebevis från Skatteverket.

Beställ familjebevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga rättigheter kring personuppgifter

Förutom registerutdrag har du i vissa fall möjlighet att få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade. Kontakta dataskyddsombudet: dataskyddsombud@sundbyberg.se.

Integritetspolicy för appen Sundbybergs stads felanmälan

När du gör en felanmälan i Sundbybergs stads app för felanmälan kan vi behöva behandla personuppgifter för att kunna ge dig den återkoppling som ärendet kräver. Du kan självklart välja att vara anonym när du lämnar synpunkter eller gör en felanmälan.

När du använder appen gäller följande:

 • Appen tillhandahålls av Infracontrol.
 • Behandling av dina personuppgifter regleras av personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Ingen data delas med tredje part.
 • Om du vill kan du ange e-post och telefonnummer för att vi ska kunna ge dig återkoppling.
 • All data är krypterad under överföringen.
 • Utvecklaren tillhandahåller ett sätt för dig att begära att din data raderas.
 • Geografisk position är valbart men behandlas i appen för att säkerställa till exempel var det felanmälda föremålet finns.
Senast uppdaterad 3 juni 2024