fågelperspektiv, ovanifrån, hustak, väg, trafik, staden, morgon

Trygg och säker

Trygghet handlar om hur vi upplever vår egen säkerhet. Sundbybergs stad arbetar för att du som bor, vistas eller arbetar i staden ska känna dig trygg och säker.

 För att lyckas med det jobbar vi utifrån två perspektiv:

  • Vi riktar åtgärder mot sådant som gör att vissa grupper eller personer begår brott. Det handlar ofta om ett förebyggande arbete riktat till barn och unga för att minska risken för att de i framtiden ska begå brott.
  • Genom att förändra olika omständigheter i miljöer där sundbybergarna vistas vill vi få människor att låta bli att utföra brottsliga handlingar. Det kan vara genom att göra det svårt och krångligt att begå brott och genom att öka risken för upptäckt.
Senast uppdaterad 9 augusti 2023