lötsjön, gångväg, naturstråk, personer

Trygg och trevlig utemiljö

Att staden är ren och trevlig att vistas i är viktigt ur en trygghetsaspekt. Genom att snabbt åtgärda nedskräpning och skadegörelse minskar vi risken för en negativ spiral med förfall, otrygghet och ökad skadegörelse som följd.

Felanmälan

Vi uppskattar din hjälp att hålla Sundbyberg rent och fint! Använd gärna vår nya app eller ett webbformulär för att rapportera trasiga lampor, påkörda gatuskyltar, glassplitter på trottoarer med mera.

Läs mer och gör en felanmälan.

Klottersanering

Målet med klottersanering är att motverka förslumning och vandalisering av offentliga platser.

Skräpplockning

Sundbybergs stads förskolor och skolor deltar årligen i Skräpplockardagar i samarbete med Håll Sverige rent.

Trygghetsvandringar 

Trygghetsvandring är en metod där du som medborgare kan vara med och påverka för att skapa trivsammare och tryggare Sundbyberg. Under vandringarna tittar vi bland annat på skötseln av utemiljön, underhåll, buskar och belysning och vi tar upp vad som behöver åtgärdas. Syftet är att se hur du trivs i din närmiljö och var det finns problem och brister. Genom förbättringar och förändringar kan vi tillsammans skapa en bättre

Belysning

I staden pågår arbete för att göra gatubelysningen bättre anpassad för gående och skapa mer trygghet. 

Senast uppdaterad 24 juni 2020