Vad vill du bli när du blir stor?

Sundbybergs förskolor och skolor är tillgängliga för ALLA. Hos oss lär du i en trygg och tillåtande miljö där du bygger din framtid.

Vi tror på den kompetenta människan och har höga förväntningar på att alla kan. Våra förskolor och skolor har fokus på lärande och bildning. Delaktighet och inflytande är naturliga delar i din ständiga utveckling.

Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt.