Skolskjuts

I Sundbyberg är avstånden korta, och det finns ofta bra gång- och cykelvägar till skolorna.

Sundbybergs stad bekostar normalt inte skolskjuts eller terminskort för grundskoleelever. Det gäller även för de som har valt att gå i skola utanför kommunen. Undantag görs bara vid särskilda omständigheter och efter särskild prövning, efter ansökan från elevens förälder. Om man valt att gå i skola utanför kommunen eller om man flyttar räknas det inte som särskilda omständigheter.

Resor i gymnasiet

Gymnasieelever som har längre resväg än sex kilometer mellan sin folkbokföringsadress och skolan har rätt till ersättning för elevresor.

Elever som bor i Sundbyberg och går i gymnasieskola i region Stockholm har rätt till SL:s terminskort om resvägen är längre än sex kilometer. Terminskortet delas ut på den gymnasieskola där eleven är antagen och det sker i början på varje termin.

Du ansöker om skolskjuts genom vår skolskjutsportal.

Ansökan om skolskjuts inför nytt läsår

Har du ett beslut om skolskjuts så behöver det förnyas inför varje nytt läsår. Under perioden den 1 april – 20 maj bör din ansökan om skolskjuts inkomma till Sundbybergs stad för att vi ska hinna administrera alla ansökningar inför skolstarten i augusti. Välkommen med din ansökan.

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts.

För fullständig information, se skollagen (2010:800), kommunens riktlinjer för skolskjuts och övrig information om skolskjuts på sundbyberg.se

 • Vid nytt läsår ska ansökan lämnas senast den 20 maj.
 • Skolskjuts kan beviljas för elever som går i förskoleklassen, grundskolan, anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) eller anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola).
 • Elever i gymnasieskolan kan ansöka om färdtjänst, kontakta färdtjänsthandläggare i Sundbybergs stad.
 • Eleven måste vara folkbokförd i Sundbybergs stad.
 • Skolskjuts anordnas endast mellan elevens hem och skola vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
 • Kommunen utreder vilken typ av skolskjuts som blir beviljad.
 • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare i annan kommun.
 • Fyll i ansökan noga, annars tar handläggningen längre tid.
 • Beslut om skolskjuts skickas normalt med e-post till de e-postadresser som uppges i ansökan.
 • Ny bedömning om rätt till skolskjuts görs inför varje nytt läsår.
 • Personer med skyddad identitet bör inte använda e-tjänsten. Kontakta istället kommunens skolskjutshandläggare.

Du ansöker om skolskjuts genom vår skolskjutslänk. Just nu kan det ta längre tid vid handläggning så ansök i god tid.

Cabonline skolskjuts

Alla skolskjutsresor bokas genom Cabonlines egen App eller Cabonlines webbsida.

Kontakt:

SL kort - ersätts bara om du har registrerat det

Registrera ditt kortnummer på sl.se för att få förlustgaranti. Det innebär att du kan få ett nytt kort med samma innehåll om du förlorar det. Gör det redan när du får kortet för att vara säker om olyckan skulle vara framme.

Så gör du

 • Kortnumret hittar du på baksidan av kortet och du registrerar det via Mitt SL, de personliga sidorna på sl.se.
 • Du måste vara minst 16 år för att skapa ett Mitt SL-konto. Är du yngre, be en förälder eller annan vuxen om hjälp.
 • Om du redan har ett Mitt SL-konto behöver du bara registrera det nya kortnumret.

Mer information finns på sl.se. Du kan alltid kontakta SL Kundtjänst på 08 600 10 00 eller via sl.se om du har frågor.

Senast uppdaterad 26 januari 2024