Anpassad grundskola

Risöskolan är Sundbybergs stads skola för anpassad grundskola. Den är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

I Sundbybergs stad kan elever från årskurs 1-9 gå i anpassad grundskola i sin egen hemkommun under hela grundskoleperioden. På så sätt kan kommunen också samla kompetens för att på bästa sätt tillgodose alla elevers behov. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Vem erbjuds plats?

Innan eleven erbjuds en plats i anpassad grundskolan görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med vårdnadshavare. Erbjudande om plats i anpassad grundskola prövas av barnets hemkommun.

För elever med behov av ytterligare stöd

Inom anpassad grundskola finns en särskild inriktning som är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen. Istället för enskilda ämnen omfattar utbildningen fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning
Senast uppdaterad 14 februari 2024