Resurskolan - Igelbäckskolan

Skolan har fått sitt namn efter Igelbäcken som rinner från Järfälla, genom Stockholm, Sundbyberg och Solna. Området är ett naturreservat som rymmer flera skyddsvärda arter.

Igelbäckskolans rektor heter Pernilla Widlund. Det första läsåret har Igelbäckskolan sina lokaler i hus Eddagård, Kasernvägen 3. Till höstterminen 2024 kommer Igelbäckskolan att flytta in i iordningställda lokaler på Ridvägen 13 A.

Ansökan

Nästa antagning till Igelbäckskolan sker till höstterminen 2024. Ansökan ska vara ankommen till Sundbybergs stad senast torsdag den 1 februari 2024.

Ansökan till Igelbäckskolan sker genom att vårdnadshavare fyller i ansökningslänken och bifogar den dokumentation som efterfrågas i ansökan. I ansökningslänken ska båda vårdnadshavarna godkänna ett eventuellt skolbyte som en ansökan till Igelbäckskolan kan innebära.

Ansökan till Igelbäckskolan Länk till annan webbplats.

Dokumentation som ska bifogas ansökan kan också skickas per post till:

SUNDBYBERGS STAD
Sektorn för lärande och bildning
Ansökan Igelbäckskolan
172 92 Sundbyberg

Senast uppdaterad 13 februari 2024