Frågor och svar

Här kan du finna svar på dina frågor kring Igelbäckskolan i Sundbybergs stad.

Brödtext

1. Vem kan ansöka till Igelbäckskolan?

Elever som ska börja årskurs 4 eller går i någon av årskurserna 4-9.

2. Kan man stå i kö?

Nej, du kan inte ställa ditt barn i kö till en kommunal resursskola.

3. Kan man göra om ansökan till Igelbäckskolan om man blir nekad plats?

Ja, du kan göra om ansökan till Igelbäckskolan om du blivit nekad plats. Elevers behov kan variera över tid och därmed kan elevers behov av stöd förändras.

4. Kan man söka till Igelbäckskolan om man bor i en annan kommun än Sundbyberg?

Vi kommer i första hand ta emot elever som är folkbokförda i Sundbybergs stad.

5. Hur går ansökningsprocessen till?

Då ansökan kommit in sker ett första urval för att säkerställa att eleven tillhör målgruppen för Igelbäckskolan. Detta sker av ett mottagandeteam. Mottagandeteamet består av specialpedagogisk-, medicinsk-, psykologisk och social profession.

Vid behov kontaktas vårdnadshavare och nuvarande skola för att komplettera bilden av elevens stödbehov. Erbjudande om plats på Igelbäckskolan baseras på om eleven bedöms uppfylla behoven. Beslut om placering fattas av verksamhetschef för grundskolan i samråd med mottagandeteamet för Igelbäckskolan.

Den sammantagna bilden av elevens funktionsvariationer och stödbehov samt om Igelbäckskolan kan möta aktuell elevs behov är faktorer som ligger till grund för beslutet. När beslut är taget träffar skolans rektor eleven och elevens vårdnadshavare för att påbörja en individuell planering för att elevens inskolning ska ske på bästa sätt.

6. Kan man besöka på Igelbäckskolan?

Igelbäckskolan har informationskvällar för vårdnadshavare. Dessa annonseras på Sundbyberg stads hemsida. Om en elev blir erbjuden plats på Igelbäckskolan erbjuds alltid minst ett besök innan elev och vårdnadshavare behöver tacka ja eller nej till platsen.

7. Om jag har frågor om Igelbäckskolan, vem kontaktar jag?

För frågor om verksamheten kontakta rektor Pernilla Widlund, pernilla.widlund@sundbyberg.se eller ring Pernilla Widlund, telefon 08 706 69 42.
För frågor om ansökan och besked om plats kontakta anders.andersson@sundbyberg.se eller ring Anders Andersson, telefon 08-706 82 04

8. Var ligger Igelbäckskolan?

Sedan starten läsåret 2022/2023 har Igelbäckskolan sin verksamhet i Eddagård på Kasernvägen 3

Från och med höstterminen 2024 kommer Igelbäckskolan att flytta in i lokalerna på Ridvägen 13 A, tidigare Risöskolans lokaler. Då får Igelbäckskolan ett eget skolhus.

9. Hur många elever finns det på Igelbäckskolan?

Idag är det 20 elever inskrivna på skolan, fördelat på tre grupper. Två grupper på mellanstadiet och en grupp på högstadiet.

Senast uppdaterad 15 september 2023