Bidrag, stöd och stipendier

I Sundbybergs stad kan föreningar söka bidrag och stöd för verksamhet i Sundbyberg, unga mellan 13-15 år kan söka bidraget Drömpengen och det finns årliga stipendier.

Bidrag och stöd till föreningar

Föreningar kan söka stöd från kultur- och fritidsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden. Det finns olika bidrag att söka beroende på typ av verksamhet och nämndens regler och riktlinjer.

Vilka regler och riktlinjer gäller för ansökan?

Ansökan

För att ansöka om bidrag loggar du in med Mobilt BankID på din förenings sidor i det digitala ansökningssystemet. För att kunna logga in måste din förening ha lagt till dig som kontaktperson i systemet.

För att använda systemet måste alla föreningar anmäla en föreningsadministratör som ska ansvara för systemet i deras förening.

Hantering av personuppgifter

Sundbybergs stad samlar in personuppgifter via blanketter för att kunna behandla ansökan om bidrag/stipendium/stöd till föreningslivet.

Staden sparar uppgifterna så länge ärendet är aktuellt, dock max 5 år. Därefter överlämnas det till stadsarkivet för slutarkivering.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 mars 2022