HBTQ-certifiering

Sektorn för kultur och fritid är HBTQ-certifierad.

hbtq

Sedan 2018 är sektorn för kultur och fritid HBTQ-certifierad.

Det innebär att:

  • Alla – både besökare och medarbetare – ska känna sig välkomna och trygga i våra verksamheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
  • Vi arbetar aktivt för alla människors lika värde med mänskliga rättigheter och lagen om diskriminering som grund.
  • Vår personal är utbildad för ökad kunskap om normer och bemötande.
  • Vi ska bemöta alla på ett inkluderande sätt.
  • Våra lokaler och digitala rum ska vara öppna och trygga platser att besöka.
  • Vi använder regnbågsflaggan och HBTQ-certifieringen för att synliggöra vårt arbete.

Rent praktiskt betyder det exempelvis att simhallen har ett könsneutralt (flex) omklädningsrum. Under 2021 byggs ett likadant på aktivitetshuset Milot. På Kulturcentrum finns ett enklare flexomklädningsrum och fler planeras i anslutning till olika idrottsverksamheter.

Sektorn för kultur och fritid är certifierade genom RFSL.
Läs mer om HBTQ-certifiering här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad 18 januari 2022