HBTQ och värdegrund

Sedan 2013 har sektorn för kultur och fritid aktivt arbetat med HBTQ-frågor. Vår personal har genomgått flera utbildningar som gjorde att vi var HBTQ-​certifierade åren 2013–2021. 

Det innebär att:

  • Vi arbetar aktivt för ett inkluderande och respektfullt bemötande.
  • Alla – både besökare och medarbetare – ska känna sig välkomna och trygga i våra verksamheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
  • Vi arbetar aktivt för alla människors lika värde med mänskliga rättigheter och lagen om diskriminering som grund.
  • Vår personal är utbildad för ökad kunskap om normer och bemötande.
  • Vi ska bemöta alla på ett inkluderande sätt.
  • Våra lokaler och digitala rum ska vara öppna och trygga platser att besöka.
  • Vi använder regnbågsflaggan för att synliggöra vårt arbete.

Rent praktiskt betyder det exempelvis att simhallen har ett könsneutralt (flex) omklädningsrum och att det på Kulturcentrum finns ett enklare flexomklädningsrum.

Senast uppdaterad 6 april 2022