HBTQ och värdegrund

Sedan 2013 har sektorn för kultur och fritid aktivt arbetat med hbtq-frågor. Vår personal har genomgått flera utbildningar som gjorde att vi var hbtq-​certifierade åren 2013–2021. 

Det innebär att:

  • Vi arbetar aktivt för ett inkluderande och respektfullt bemötande.
  • Alla – både besökare och medarbetare – ska känna sig välkomna och trygga i våra verksamheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
  • Vi arbetar aktivt för alla människors lika värde med mänskliga rättigheter och lagen om diskriminering som grund.
  • Vår personal är utbildad för ökad kunskap om normer och bemötande.
  • Vi ska bemöta alla på ett inkluderande sätt.
  • Våra lokaler och digitala rum ska vara öppna och trygga platser att besöka.
  • Vi använder regnbågsflaggan för att synliggöra vårt arbete.

Rent praktiskt betyder det exempelvis att simhallen har ett könsneutralt (flex) omklädningsrum och att det på Kulturcentrum finns ett enklare flexomklädningsrum.

Senast uppdaterad 27 februari 2024