Förskola

Förskolan vänder sig till barn mellan ett och fem år. Du som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till förskola.

Är du folkbokförd eller ska folkbokföra dig i Sundbybergs stad har rätt att söka plats för ditt barn i förskola.

I Sundbyberg finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan söka den förskola du själv önskar.

Ansöka eller säga upp plats, ändra inkomstuppgift, ändra kontaktuppgifter med mera kan du göra här.

Jämför förskolor.

Läs mer om avgifter.

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid. Heldygnsomsorgen är öppet från 17.30 på vardagskvällar och dygnet runt på helger och helgdagar. Det är vårdnadshavarens arbetstid som styr barnets vistelsetid. Läs mer på Förskolan Ugglan som erbjuder heldygnsomsorg.

Finskt förvaltningsområde

Sundbyberg ingår i förvaltningsområdet för Sveriges finska minoritet. Därför erbjuder staden inom ramen för förskolan tvåspråkig pedagogisk verksamhet för finskspråkiga barn.

Läs mer om vår finskspråkiga verksamhet.

Riktlinjer

I våra riktlinjer hittar du information om exempelvis vistelsetid, allmän förskola och avgifter.

Läs mer om förskolans riktlinjer

Senast uppdaterad 5 juni 2024