Utförare - bidrag och övrig information

Information om ersättning och grundbelopp till förskolor.

Förskolenämnden ska enligt lag årligen besluta om ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg.

Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För barn/elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta om bidraget omgående.

Grundbeloppet och ersättningen för barn inom förskolan följer reglerna om bidrag på lika villkor. Detta innebär att de resurser som tillförs den egna verksamheten även betalas ut till annan regi.

Beslut om grundbeloppen finns under relaterat innehåll.
I ersättning till annan regi som inte är kommun tillkommer även ett bidrag för mervärdesskatt om 6 procent.

För att få behörighet till portalen visa ersättning fyll i blanketten Registrering behörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka in den här Länk till annan webbplats..

Ansökan om tilläggsbelopp

Sundbybergs stad utvecklar ansökningsprocessen av tilläggsbelopp för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan och gymnasieskolan genom att ansökan sker digitalt.

Sundbybergs stad använder Prorenata och förhoppningen är att ansökningsprocessen blir enklare, effektivare, miljövänligare och mer rättssäker.

När ni klickar på länken märkt ”Ansökan tilläggsbelopp” öppnas ett formulär där skolan fyller i efterfrågad information.

Ansökan tilläggsbelopp Länk till annan webbplats.

Ansökningar inkommer, registreras och blir handlagd efter ankomstdatum.

Frågor och efterfrågade dokument märkta med en asterisk * är obligatoriska uppgifter/dokument.

Om uppgifterna inte är ifyllda kommer formuläret inte att kunna skickas. Om dokument saknas kommer en komplettering att efterfrågas och handläggningen blir fördröjd.

Om en komplettering krävs kommer vi att skicka en länk till ett kompletteringsformulär via e-post, till ansvarig rektor. Skolan fyller i efterfrågad information och bifogar efterfrågade dokument i formuläret och skickar tillbaka. Kompletteringen inkommer i Prorenata. Om förskolan önskar komplettera en inskickad ansökan med ny information så kontakta Anders Andersson Anders.Andersson@sundbyberg.se så skickas länken via e-post.

Besluten om tilläggsbelopp, kommer som tidigare, med post. Vid frågor, kontakta Anders Andersson på anders.andersson@sundbyberg.se

Fakturering

Faktura skickas endast vid överenskommelse.

Ny lag om e-fakturor

Från 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, e-faktura.

Två olika sätt att skicka e-faktura

Det går att skicka e-faktura till Sundbybergs stad antingen till vår PEPPOL-adress eller via vår VAN-leverantör Pagero.

E-fakturan måste ha en referenskod som består av en bokstav och fyra siffror. Ange referenskoden i fakturans referensfält. Referenskoden skrivs i följd utan mellanslag.

Leverans via PEPPOL Länk till annan webbplats.

PEPPOL-adress: 0007:2120000175

Leverans via VAN-leverantör (svefaktura)

E-fakturaadress (momsreg./VAT): SE212000017501
E-fakturaadress (GLN): 7362120000173

Frågor kring e-fakturor?

Hör av dig till fakturacentralen@sundbyberg.se för alla faktura-relaterade frågor.

Fakturaadress
Sundbybergs stad
Box 950
831 29 Östersund
Referenskod B1220 ska anges på fakturan.

Övrig information

Allmänna råd för familjedaghem Länk till annan webbplats.

Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 januari 2024