Omsorg på obekväm arbetstid - Ugglan

Ugglan är till för barn i åldern ett till tolv år som har föräldrar med behov av barntillsyn under tidiga morgnar, sena kvällar, nätter och helger.

Verksamhet

Ugglan är vår verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid. För att verksamheten ska fungera väl på kvällar och nätter arbetar personalen mycket med att skapa trygghet och lugn för både barn och föräldrar.

På vardagar under dagtid vistas samtliga inskrivna förskolebarn och skolbarn på sina ordinarie förskolor och skolor.

Förskolebarn som sover över på Ugglan går oftast på en förskola i enheten: Vargen eller Lärkan. Barnen som går där hämtas när förskolan stänger och lämnas över på morgonen till sin förskola av pedagoger från Ugglan. Går barnen på någon annan förskola i kommunen är det föräldern som ansvarar för transporten mellan förskolan och Ugglan.

Skolbarn som sover på Ugglan åker skoltaxi till sin ordinarie skola eller går på Ängskolan och blir då upphämtade av skolan fritidspersonal på morgonen. De skolbarn som behöver omsorg efter ordinarie fritidsverksamhet åker skoltaxi eller om de går på Ängskolan lämnas av fritidspersonal till Ugglan.

Kontakt

Har du ytterligare frågor om verksamheten går det bra att kontakta rektor Helén Lundin.

Är du intresserad av att besöka oss vänligen kontakta oss på telefonnummer 08-706 80 77 så kommer vi överens om en tid som passar för besök. Vi finns på Skogsbacken 15-17, e-postadress ugglan@sundbyberg.se.

Senast uppdaterad 13 mars 2024