Ansöka om eller säga upp plats - e-tjänst

Här kan du:

 • Ansöka om förskoleplats
 • Ansöka om förskoleplats på Ekorrens finska verksamhet
 • Säga upp förskoleplats eller pedagogisk omsorg
 • Besvara platserbjudande (viktigt att svara antingen ja eller nej på erbjudande)
 • Lämna inkomstuppgift
 • Ändra kontaktuppgifter

Du kan ansöka till våra kommunala förskolor samt till de fristående förskolorna:

 • Badankan
 • Iftin förskola
 • Jupiter
 • Noblaskolans förskola
 • Norlandia Hamnen
 • Norlandia Piraten
 • Stella Nova
 • Tellusbarn Ursviks torg

Övriga fristående förskolor ansöker du till via deras egen hemsida.

Ansökan om förskoleplats kan ske tidigast 3 månader efter barnets födelse.

Villkor

 • Barnet ska vara folkbokfört i Sundbyberg
 • Barnet ska ha fyllt ett år
 • Vårdnadshavare ska arbeta, söka arbete eller studera

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri men du behöver anmäla att ditt barn enbart ska gå på allmän förskola Länk till annan webbplats.. Den allmänna avgiftsfria förskolan erbjuds 15 timmar per vecka fördelat på TRE timmar fem dagar i veckan på förmiddagstid under skolans läsår. Under skollov erbjuds inte allmän avgiftsfri förskola. För tre- fyra- och femåringar med omsorg i förskoleverksamhet under sommarlovet utgår en avgift.

Ändra din ansökan

Om du vill ändra din ansökan om barnomsorg såsom startdatum, val eller rangordningen av förskolorna, så behöver du göra en ny ansökan i
e-tjänsten men du kommer att behålla kötiden från den första ansökan.

Byta förskola

Du som vill byta förskola gör en ansökan via e-tjänsten. Ansökan om byte hanteras som en ny ansökan.

Du som flyttar hit

Du som köpt eller hyr bostad i kommunen med avsikt att flytta hit kan också göra en ansökan. Du ansöker då via vår e-tjänst där du under övrigt skriver vart du ska flytta in och från vilket datum.

Du behöver också ladda upp en kopia på ditt köpes- eller hyreskontrakt här Länk till annan webbplats.. Ange i mejlet vilket barn det gäller.

Om ni inte har fullständigt personnummer eller tillgång till bank-id kan ni ansöka på blankett som ni skickar in till oss med post eller mejl.

Ansöka till förskola på blankett Länk till annan webbplats.

Ladda upp blanketten här Länk till annan webbplats.

Barn utan komplett personnummer

Om ditt barn ännu inte fått sina fyra sista siffror trots att det är äldre än tre månader gammalt eller har skyddad identitet, kontakta handläggare på förskola.

Uppsägning

Vi har en månads uppsägningstid och du betalar avgift under uppsägningstiden. Uppsägning ska ske via e-tjänsten eller på blanketten ”Uppsägning av plats inom barnomsorgen” som skickas in till sektorn för lärande och bildning.

Om placeringen ännu inte har påbörjats behöver du kontakta handläggaren för förskola för att säga upp platsen.

För barn som ska börja förskoleklass till hösten avslutas förskoleplaceringen automatiskt 31/7 om den inte sagt upp innan. Om ditt barn ska sluta förskolan innan den 31/7 måste du säga upp placeringen minst en månad innan via e-tjänsten. Att enbart meddela förskolan räknas inte som uppsägning.

Ska ditt barn sluta tex 30/6 måste placeringen ha avslutats innan 30/5 för att inte få en faktura för juli månad.

Om en plats sägs upp och återplacering önskas på samma eller annan förskola inom tre månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för dessa månader.

Om du flyttar ut från Sundbyberg

Om du flyttar från Sundbyberg får du som längst behålla förskoleplatsen under en månad, räknat från nytt folkbokföringsdatum. Kommunen du flyttar till ska ha gett sitt godkännande till att du behåller platsen och också godkänna ersättning till Sundbybergs stad för platsen. Du betalar avgiften för förskoleplatsen till barnets hemkommun.

Säger du inte upp platsen kommer den att avslutas automatiskt en månad efter ditt nya folkbokföringsdatum.

Byta förskola

Vid omplacering/byte till annan förskoleverksamhet behöver ingen uppsägning göras.

Från förskola till förskoleklass

Vid övergång från förskoleverksamhet till förskoleklass avslutas förskoleplatsen den 31 juli. Vill du göra ett uppehåll i placeringen mellan förskola och fritidshem så gäller en månads uppsägningstid.

Behöver du fritidshem ansöks detta direkt till skolan.

Senast uppdaterad 19 april 2024