Tillgänglighet för E-tjänst Skolval, välja förskola, inkomstuppgift

E-tjänsten tillhandahålls av Sundbybergs stad via en extern part. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats.

Den här sidan beskriver hur E-tjänsten Skolval, välja förskola och lämna inkomstuppgift, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att vår webbplats uppfyller en del av kraven för tillgänglighet, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och arbetar löpande med att utvärdera det tekniska och redaktionella innehållet.

Under rubriken "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet" har vi listat de tillgänglighetsbrister vi känner till i dagsläget.

Om du behöver innehåll från E-tjänsten som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, då kommer vi hjälpa dig med ditt problem. Du hittar kontaktuppgifter nedan under rubriken Rapportera tillgänglighetsproblem.

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter sker på olika sätt i varje e-tjänst. Hur de hanteras framgår på respektive e-tjänsts startsida.

För mer information om hur Sundbybergs stad hanterar personuppgifter, klicka på länken nedan.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter

Rapportera tillgänglighetsproblem

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår samlingssida för e-tjänster samt våra enskilda e-tjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi kan åtgärda bristen.

För att meddela brister, kontakta Sundbybergs stad via e-post:

forskolenamnden@sundbyberg.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Rapportera brister till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Nedan beskrivs brister i tillgängligheten för E-tjänsten.

 • Det saknas placeholder texter i inmatningsrutor för tex telefonnummer och e-post.
 • Rubriker är inte satta korrekt för at återspegla informationsnivåerna på sidorna, beskrivande titel saknas på sidorna.
 • Det saknas instruktioner till användare som inte kan se eller höra.
 • Texten är väldigt liten och kontrasten mot bakgrunden är inte tillräcklig.
 • E-tjänsten saknar hjälpfunktion.
 • Svårt at med ledtexter och knappar få en tydlig information om syfte och innehåll.
 • Tabbordningen är inte logisk.
 • Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel.
 • Supporttjänster och dokumentation saknas.
 • Gränssnittet är inte flexibelt utan användaren kan få problem när tjänsten används tex via en mobil. Svårt för användaren att zooma i e-tjänsten då det inte går att skrolla eller svårt att skrolla.
 • Webbplatsen saknar landmärken.
 • Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet.
 • Svårt att klicka på knappar i mobilen.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen

Sundbybergs stad har gjort en självskattning av E-tjänsten.
Senaste bedömningen gjordes 2023-04-19.

Senast uppdaterad 2 januari 2024