rengbågshexagon

Vi är HBTQ-certifierade!

I december 2018 blev hela kultur- och fritidsförvaltningen HBTQ-certifierad. Det innebär att vår personal genomgått utbildning och vi har tagit fram en handlingsplan.

Vi har HBTQ-certifierats för att alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck ska känna sig trygga och inkluderade i våra verksamheter och i de fysiska och digitala rum som finns i vår organisation.