Vänner

Brukarundersökning 2019

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 2019 en brukarundersökning i våra olika verksamheter. Syftet var att ta reda på hur sundbybergarna upplever bland annat bemötande och utbud i våra bibliotek, idrottshallar, fritidsgårdar med mera.

Ett stort tack till alla som tog sig tid att fylla i undersökningen! Det är värdefullt för oss att veta vad ni tycker om våra verksamheter.

Resultat – siffror som gör oss stolta

Överlag är våra brukare nöjda med bemötandet i våra verksamheter, totalt 92 procent anger att de får ett mycket bra eller bra bemötande. Det är siffror vi är stolta över! Sammanlagt säger också 81 % att de tycker att utbudet är bra eller mycket bra.