Observera

Utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens beslutade åtgärder från den 21 januari 2021 för att bromsa smitta och skydda hälsa, har kultur- och fritidsnämnden beslutat om nya begränsningar.

Besluten gäller från och med 25 januari till och med 7 februari. Regeringen och Folkhälsomyndigheten kan komma att förlänga eller ändra dessa beslut med två veckors intervall. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer anpassa sina beslut med samma intervall.

Här kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller.