Observera

Utifrån de nya riktlinjerna om restriktioner från Folkhälsomyndigheten har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat om begränsningar inom verksamheterna.

Beslutet gäller inte verksamhet som enbart utförs utomhus.

Här kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller från 30 oktober till 13 december.