Hallonbergen skrivet i krita på trottoar.

Hallonbergslyftet

Hallonbergslyftet är en långsiktig satsning från staden med målen att öka trivseln i området och få fler att vilja flytta dit. På denna sida uppdaterar vi löpande informationen om projektet.

Målen ska uppnås genom aktiviteter och insatser som direkt eller indirekt leder till en positiv utveckling för hallonbergsborna, de som besöker området och de som driver företag i Hallonbergen. Satsningen vi kallar Hallonbergslyftet ska leva länge och stadens så kallade planeringshorisont sträcker sig just nu fram till 2026.

Inom ramen för Hallonbergslyftet finns fyra delprojekt som tillsammans rör allt från fysisk miljö, arbete och välfärd till utbildning, demokrati, aktiviteter och delaktighet.

Genomförda aktiviteter januari till maj 2023

Under våren har ett antal aktiviteter genomförts med koppling till Hallonbergslyftet:

 • Barnteater på Kulturcentrum
 • Sundbybergs gitarrfestival
 • Sundbybergs pianofestival
 • Fredagsfunk-live
 • Dansens dag
 • Kulturskolans dag; dans- och cirkusuppträdande
 • Fritiden - Öppen verksamhet
 • Löparakademin 10-veckorsprogram
 • Musikstudio med Studieförbundet Vuxenskolan
 • Påbörjat ett samarbete med skolbesök på Kulturama
 • Samarbete fält och fritid
 • Föreningsverksamhet i Hallonbergens sporthall
 • Kvällsfotboll fredag & lördag
 • Konstworkshop för barn och unga med funktionsvariationer, vecka 33
 • Öppet hus Kulturskolan 30 augusti och 1 september
 • Fredagsfunk live, oktober 2023

Pågående aktiviteter

 • Framtagande av konstnärligt gestaltningsprogam för utvecklingen i Hallonbergen
 • Dialog med SISU (Stockholms idrotten (RF)) om insatser för att öka/utveckla föreningsverksamheten och deltagandet bland barn/unga
 • Språkcafé
 • Shared reading, läsecirkel på lättläst svenska
 • Samhällshjälp
 • Läxhjälp
 • CV-verkstad
 • Bokklubb för barn
 • Utskriftstjänster
 • Sundbybergsjobb (särskilt fokus på grupper utanför arbetsmarknaden)

Planerade aktiviteter

Just nu är följande aktiviteter inplanerade, fler kommer!

 • Satsning på unga genom samarbete bibliotek- fritidsgård
 • Satsning på barnfamiljer genom läsfrämjande
 • Inför EU-val och kommande riksdagsval (strukturerad info på lättförståelig svenska för att höja valdeltagandet)
 • Hallonbergen live – Kulturfestival i Hallonbergen C (med målet att involvera föreningslivet)
 • Generationsöverskridande möten (återkommande aktiviteter mellan Hallonhöjdens träffpunkt och förskolan Stella Nova - vi undersöker även möjligheten till nya samarbeten med ungdomsföreningar inom idrott och kultur)
Senast uppdaterad 9 november 2023