Utbildning och demokrati

På denna sida kommer vi berätta om aktiviteter som pågår eller planeras i Hallonbergslyftets delprojekt Utbildning och demokrati.

Framtiden i Hallonbergen med förskolebarnens ögon

Lerskulpturer

Som en del av Hallonbergslyftet, stadens initiativ för att utveckla Hallonbergen, är barnen från förskolan Freden delaktiga med sin vision om framtiden i stadsdelen.

Utställningen pågår nu fram till 6 april på Galleri Ung i Hallonbergen centrum. Det blev succé för vernissagen som lockade över 100 besökare.

Projektet är resultatet av ett nära samarbete mellan pedagoger och barn på förskolan Freden. Barnen har använt leran som ett verktyg för att uttrycka sina visioner och känslor om stadsdelen. De har berättat om sina drömmar och visioner för Hallonbergen - fyllda av fantasi, kreativitet och glädje. Barnen vill se mer färg, lek, natur och gemenskap i sitt närområde.

Lerfigurer i närbild

Projektet och vernissagen medför en ökad delaktighet hos barn och vårdnadshavare samt bidrar till föräldraaktiv dialog. Låt oss tillsammans lyfta barnens drömmar och göra Hallonbergen till en plats där stolthet och kreativitet blomstrar!

Senast uppdaterad 27 mars 2024