Ärenden och handlingar

I Sundbybergs stad finns det flera olika möjligheter för dig att påverka. Du kan framföra dina synpunkter på ett utbyggnadsprojekt under ett samrådsmöte, lämna medborgarförslag eller skicka in synpunkter och klagomål.

Ta del av allmänna handlingar

Kommuner följer offentlighetsprincipen. Den ger alla, såväl svenska som utländska medborgare, rätt att läsa politiska beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från myndigheter och förvaltningar. Du får också vara med och lyssna på kommunfullmäktiges möten. Handlingsoffentligheten ger dig rätt att begära att få del av allmänna handlingar - vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem du är. Sundbybergs stads handlingar och ärenden hittar du i stadens diarium.

Lämna ett medborgarförslag

Vill du förändra eller förbättra något i Sundbyberg? Då kan du lämna in ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Sundbyberg kan lämna medborgarförslag. Det gäller även barn och ungdomar och utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt.

Du kan också lämna synpunkter och klagomål på stadens verksamhet eller göra felanmälan om du sett något som är trasigt.

Rösta i kommunvalet

Det är du som är folkbokförd i Sundbyberg som väljer vilka partier som ska styra i kommunen. Det gör du i kommunvalen, vart fjärde år.

Senast uppdaterad 12 november 2020