Ärenden och handlingar

I Sundbybergs stad finns det flera olika möjligheter för dig att påverka. Du kan framföra dina synpunkter på ett utbyggnadsprojekt under ett samrådsmöte eller skicka in synpunkter och klagomål.

Ta del av allmänna handlingar

Kommuner följer offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen ger dig insyn i all offentlig verksamhet, det vill säga stat, kommun och region. Den ger alla, såväl svenska som utländska medborgare, rätt att läsa politiska beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från myndigheter och förvaltningar. Vanligtvis behöver du inte tala om varför du vill ta del av en handling eller vem du är.

Du får också vara med och lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och anställda inom offentlig sektor arbetar. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Rösta i kommunvalet

Det är du som är folkbokförd i Sundbyberg som väljer vilka partier som ska styra i kommunen. Det gör du i kommunvalen, vart fjärde år.

Senast uppdaterad 16 november 2023