Sammanträden

Här hittar du datum för årets sammanträden för Sundbybergs stads kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utskott och stadens övriga nämnder.

Dagordningar och protokoll

Kallelser med dagordning för kommande sammanträden publiceras på den här sidan när de har skickats ut till ledamöter och ersättare. När sammanträdet har genomförts och protokollet har justerats byts kallelsen ut mot protokollet för sammanträdet.

Tillgänglighetsanpassning

Vissa kallelser och protokoll uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Tillgänglighetsanpassning görs löpande. Om du har svårt att ta till dig informationen eller har frågor om tillgänglighet är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta Sundbybergs stad

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott

Byggnads- och tillståndsnämnden

Förskolenämnden

Grundskole- och gymnasienämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Stadsmiljö- och trafiknämnden

Äldrenämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Börjar klockan 16.00

Senast uppdaterad 20 november 2023