Klicka på bilden för att göra den större.

Byggstart för grönt aktivitetsstråk i Rissne 

Den 15 november startar arbetet med att bredda gång- och cykelvägen mellan Rissnekyrkan och Risöskolan.

Kvarteret är helt avstängt fram till jul. Du kan gå och cykla runt genom Ridvägens kvarter. Se skyltning på plats. Kyrkans öppna förskola går att nå från centrum på en grusad anslutningsväg.

På gång

Parkera rätt

Nu gäller servicedagar på vissa gator i staden. På servicedagar får du inte parkera under en viss tid. Var uppmärksam på skyltningen!

Dags för radonmätning

Kolla inomhusluften! Beställ radondosor och läs hur mätningen går till här.